‘Jeroen Dijsselbloem en werken in het groen’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

De meeste lezers weten wel, dat ik mij in Noordenveld vooral druk maak om het  verplicht laten verrichten van werk door bijstandsgerechtigden… Zonder daar loon voor te krijgen… Dat dan weer wel. Nu denken veel lezers, dat is toch terecht. Een uitkeringstrekker mag ook wel wat terug doen voor zijn uitkering.  Daarna stopt men met denken. Ik niet. Ik kijk dan naar het werk dat moet worden gedaan door deze mensen. Ik weet, het is bijna allemaal werk dat tot dusver gedaan werd, door mensen, die aan de zogenaamde onderkant van de arbeidsmarkt actief waren. In de zorg, in het groenwerk en andere baantjes, waar mensen weinig verdienen. Die baantjes sneuvelen in rap tempo. Die worden overgenomen door bijstanders met een uitkering. Nog wel. Waarom zou het daar bij op houden­…  Waarom komen de beter betaalde baantjes er niet ook voor in aanmerking. Kortom waarom moeten de slecht betaalden altijd opdraaien voor de gevolgen van de bezuinigingen. Verdringing van het beter betaalde werk levert toch veel meer op…

Vorige week waren er statenverkiezingen. Je zou toch denken dat vooral landelijke politici op het verdringen van betaalde arbeid werden aangesproken… Nee dus. Het stond niet op de agenda… omdat het toch maar werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt  betreft? Je zou het haast denken… Omdat ik des vrijdags voor de verkiezingen in cafe Zwaneveld bij stom toeval tegenover minister van financiën Jeroen Dijsselbloem aan een tafeltje kwam te zitten, greep ik mijn kans. Hij was daar in het kader van de verkiezingen, omgeven door plaatselijke kopstukken van de PvdA.  ´Zeg Jeroen, begon ik heel familiair, ben je niet bang dat je baantje na de verkiezingen ook word overgenomen door een bijstander als verplicht werk voor zijn uitkering?´  Hoezo? Vroeg ie “Nou tot nu toe geld dit vooral voor het werk van groenwerkers´ vervolgde ik, “tijd om eens te kijken, of ander werk er ook niet voor in aanmerking komt. U heeft 2 banen… minister van financiën en eurogroep voorzitter…  Dat kunnen een paar capabele bijstanders ook wel doen. Beetje geld tellen en besparen en die Grieken het vel over de oren trekken… Makkie… Bespaart meer dan het  loon van een groenwerker…  Hoeveel verdien je nu eigenlijk…?” Jeroen bleef vriendelijk, ja geamuseerd antwoord geven… “Veel sprak ie, eigenlijk veel te veel… “Nou kijk aan…”  sprak ik,  “Dat wordt dan het dichten van een aardig gat in de begroting” Toen Jeroen vriendelijk bleef, alleen de schare PvdA prominenten werd zichtbaar nerveus, toen ze zagen met wie hun coryfee Jeroen Dijsselbloem zo genoeglijk zat te praten… merkte ik nog op: Ach tegen dit soort opmerkingen kun je wel…  zie ik.  Ja zei die ik heb wel voor hetere vuren gestaan… Prettige man die Jeroen, spreekt bovendien beschaafd Nederlands en verdrinkt niet gauw in vakjargon. Blijft verstaanbaar en maakte de indruk het heel goed te begrijpen, waarom ik het punt verdringing van reguliere arbeid zo bij hem op de agenda zette…

Of ze op uitvoerend niveau de indruk wekken te begrijpen wat er gaande is. B en W hebben de BOR op de agenda gezet. De vorige raadsvergadering stond De Nota Herijking BOR scenario 2015 ter discussie… Groenwerk dus in zijn meest uitgebreide vorm. Daar wordt op bezuinigd…  Al jaren. Dit jaar dus meer. Gaten in de weg, wild groen, geen onderhoud beplanting en zwerfafval in de natuur of  langs de weg. Hoe moet dat opgelost worden? De gemeente wil wel personeel aannemen. Personeel betalen?”Daar heeft Noordenveld geen geld voor… Zeggen ze. Wat dan? Wel een beroep doen op de inwoners om vrijwillig de handen uit de mouwen te steken… Of anders in 2015 ‘werkzoekenden inzetten onder de noemer van Sociale Activerings Plekken’. Jaja de gemeente Noordenveld kan het mooi zeggen… Dan ook nog onder de noemer van ‘terugbrengen in de werksfeer en werkervaring op laten doen’ met het doel knelpunten in het groenbeheer op te lossen… Nu is dit punt laatst van de agenda afgevoerd, vanwege een inspraakproject, die momenteel langs de dorpen in Noordenveld trekt. Dat gaat ook over dit punt. Vandaar dat de vergadering op voorstel van Anne Doornbos dit punt doorschoof naar een geschikter tijdstip… Je moet de inspraak niet dwarsbomen tenslotte…

Inmiddels heeft de kiezer ook gesproken. Net als Nederland is in Noordenveld geen grote partij meer over. Net als in Nederland zijn er een zestal partijen die elkaar in grootte niet veel ontlopen. Nationaal zijn dat partijen, die 10 tot 15 % scoren. De kiezers hebben de partijen genivelleerd. Zelfde beeld in Noordenveld. Jarenlang was het de PvdA, die verreweg de grootste was. In onze gemeente verloren ze 10 % en zijn daarom voorbijgestreefd door de VVD, die maar een 5 % verloren. Een paar weken geleden heb ik betoogd, dat de PvdA en  de VVD elkaar in een dodelijke omhelzing vasthouden.  De kiezer is dit niet ontgaan en heeft deze omklemming afgestraft. Nu wil dat helemaal niet zeggen, dat het beleid ook omgaat… Laat staan dat de verdringing van reguliere arbeid door niet betaalde werklozen een halt word toegeroepen. Nee Jeroen Dijsselbloem hoeft zich nog geen zorgen te maken. De baantjes die gerangschikt worden op de onderkant van de arbeidsmarkt zijn het eerst aan de beurt… Daarna zal men ‘naar boven’ toewerken. Als ik U was zou ik me ook alvast zorgen gaan maken. Het motto van de te werkgestelde werkloze is “Vandaag Ik … Morgen Gij…