Jeroen Westendorp stopt als raadslid

 

‘De ambtenaar van tegenwoordig gaat de boer op’

RODEN – Na zes jaar als gemeenteraadslid in Noordenveld te hebben gediend, doet Jeroen Westendorp (36) een stapje terug. Het raadswerk is niet meer te combineren met zijn drukke baan bij de gemeente Groningen. De afgelopen zes jaar heeft hij als een belangrijk leerproces ervaren. Het smaakt dan ook zeker naar meer. ‘Je moet meevoetballen. Aan de zijlijn staan schreeuwen helpt niet’, aldus het enthousiaste lid van ChristenUnie Noordenveld.

Westendorp is een bekende in het gemeentehuis. In de raad was hij één van de relatief jongere raadsleden, maar ervaring heeft hij genoeg. Niet alleen in Noordenveld heeft hij namelijk politieke ervaring opgedaan, hij is zelf ambtenaar in Groningen. ‘Dan sta je aan de andere kant van de politiek en moet je uitvoeren wat zij beslissen’, zegt Westendorp. Jeroen is programmaleider bij de gemeente Groningen en houdt zich vooral bezig met beslissingen over bedrijventerreinen, detailhandel en kantoren. ‘Daarbij kijk ik voornamelijk naar wat de stad nodig heeft’, zegt Westendorp. Volgens hem zijn er een aantal vooroordelen richting ambtenaren die niet juist zijn. ‘Dan hebben de mensen het vaak over een negen tot vijf mentaliteit. Nou, mijn vrouw zou blij zijn als dat zo was. De ambtenaar van tegenwoordig gaat de boer op en is vaak ook buiten kantooruren actief.’

Dankbaar werk is het vak van ambtenaar zeker. ‘Je krijgt wel eens te horen als je iets goed hebt aangepakt. Dat geldt ook voor het werk als raadslid. Als iets niet goed gaat, dan hoor je dat. Maar andersom hoor je het zeker ook’, aldus Jeroen. Die dankbaarheid ziet hij bijvoorbeeld terug bij de ondernemers, als het gaat om de centrumontwikkeling. Daarin gaat de gemeente Noordenveld volgens Jeroen nog een interessante tijd tegemoet. ‘De gemeente moet doorpakken wat de centrumontwikkeling van Roden betreft. Je moet de inwoners en ondernemers perspectief bieden. Daarin is het volgens mij belangrijk duidelijk maakt wanneer je wat gaat doen. Neem nu het parkeren in de Heerestraat. Daar is veel discussie over: wel of niet parkeren voor de winkel? Ik zeg: ga het eens proberen. Kijk eens of de winkeliers echt zoveel omzet mislopen. Met zulke dingen kun je best eens experimenteren. Op die manier kom je verder en komen meningen misschien dichter bij elkaar.’

Met de coalitievorming voor de deur, vindt Westendorp dat er best gestreefd mag worden naar een breed gedragen raadsakkoord. ‘We kunnen raadsbreed best akkoord gaan over een aantal zaken. Dat betekent niet dat je alles al invult, maar wel een aantal belangrijke zaken met elkaar vastlegt. Over de andere zaken kun je dan debatteren.’ Sowieso vindt Westendorp dat de raad meer mag samenwerken. ‘Ik vind dat de oppositie elkaar te weinig heeft opgezocht. Dat kan beter.’

Per 29 maart is Jeroen raadslid af. Zijn baan is niet meer te combineren met zijn raadswerk. Daarnaast heeft hij drie kinderen van respectievelijk vier, acht en tien jaar. ‘Ik heb een fantastische gezin en een fantastische baan. Als raadslid moet je ruimte hebben om je te verdiepen in zaken en echt contact te leggen. Ik wil niet iets half doen. Op één staat bij mij ruimte voor mijn gezin en daarna komt mijn werk en dan het raadswerk. Als je iedere dag rond half zeven thuis komt en je moet alweer om half acht ergens anders zijn, dan zet dat nogal wat druk op je gezin. Vandaar dat ik er eerst mee stop.’
Westendorp zegt heel bewust ‘eerst’. ‘Ik ben nog niet klaar met politiek, nee. Ik wil graag politiek actief blijven, maar nu even niet. Wanneer? Geen idee. Het mooie aan gemeentelijke politiek is namelijk, dat het om jouw buurman, jouw stoep of jouw afvalcontainer gaat. Daarin is een brede vertegenwoordiging van de samenleving belangrijk.’

Terugkijkend op de laatste raadsperiode, vindt Jeroen dat er goed werk is geleverd. ‘We hebben een goede periode achter de rug. Dat geldt voor de raad, maar ook voor het college. Daarbij mag de rol van Gerrit Alssema niet vergeten worden.’ Ook op persoonlijk vlak is Westendorp tevreden. ‘Ik heb geprobeerd bepaalde idealen te vertegenwoordigen door te verbinden. Dat bedoel ik ook met meevoetballen. Je moet overspelen om uiteindelijk samen iets te bereiken. Zo heb ik geprobeerd een bijdrage te leveren aan om een stukje hemel zichtbaar te maken op aarde.