Jeugd Cultuurfonds Leek: speciaal voor minder draagkrachtige gezinnen

LEEK – Onlangs vond in Cultureel Centrum Agora de aftrap plaats van het Jeugd Cultuur Fonds Leek. Naast Groningen en Hoogezand-Sappemeer is het nu ook mogelijk in de gemeente Leek daarvoor aanvragen te doen. De doelstelling van het Jeugdcultuurfonds is, dat alle kinderen lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen. Dus ook kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen. Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat kinderen tussen 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen. Er kan een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage van maximaal € 450 per kind, per cursusjaar. Dit bedrag kan afwijken omdat gemeenten soms eigen spelregels hanteren. Aanvragen worden gedaan door onafhankelijke intermediairs, dat zijn professionals die al betrokken zijn bij het gezin. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de instelling waar het kind les heeft.

Het ontwikkelen van je creativiteit, het ontdekken van je binnenwereld en passie, kortom: het laten zien wie je bent en wat er in je leeft, is goed voor het zelfvertrouwen en concentratievermogen en vergroot voor ieder kind de kansen later goed mee te kunnen doen in de samenleving. Daarom is het nieuwe fonds belangrijk, want: Een kind dat danst, tekent of zingt, is een gelukkig kind. En een kind dat lekker in zijn vel zit, zal op alle fronten beter presteren. Ouders/verzorgers kunnen niet zelf rechtstreeks een aanvraag doen. Dat wordt gedaan door een intermediair; een onafhankelijk tussenpersoon die het gezin vaak al kent. Intermediairs zijn te vinden op scholen, bij maatschappelijk werk, in wijkteams, bij Jeugdzorg en in gezondheidscentra. Als de aanvraag goedgekeurd is, wordt het lesgeld direct betaald aan de lesgever.

Het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds werken nauw samen. De fondsen delen een kantoor en voeren een gezamenlijke administratie. De meeste intermediairs doen aanvragen voor zowel het Jeugdcultuurfonds als het Jeugdsportfonds. Want of een kind wil voetballen of dansen, maakt niets uit. Uitgangspunt is, dat het mee kan doen. Wil het kind liever sporten? Kijk dan op de site van het Jeugdsportfonds.

Voor alle informatie: www.jeugdcultuurfonds.nl