‘Jezelf leren presenteren in de wereld, daar draait het om’

Cultuur & Sport nieuw vak op Ronerborg

RODEN – Afgelopen september introduceerde kunst en cultuur docente Berber Vinckemöller een nieuw vak op de Ronerborg: cultuur & sport. En dat viel in de smaak bij de leerlingen. Twee brugklassen Havo en vwo volgen het lesprogramma waarin ze onder andere leren om zelf een festival te organiseren. Vorige maand mochten de leerlingen meekijken achter de schermen van de Oosterpoort in Groningen. Ze leerden wat er allemaal komt kijken bij de organisatie van een theaterprogramma. Komende zomer volgt hun eigen debuut: een festival op school over 75 jaar vrijheid.

Al langer verbaasde docent Berber Vinckemöller zich over het feit dat leerklingen konden kiezen uit sport óf cultuur. Zo leer je van de ene stroom heel veel, van de andere niets. Waarom niet beide gebieden samenvoegen in één vak, bedacht ze. “Beide vakken hebben zoveel raakvlakken. Dans is sport, en een festival is dans. Cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Net als bewegen. Je hoort vaak wanneer het even niet goed gaat op school dat ouders zeggen: dan ook niet naar training. Nooit doen. Bewegen is juist een uitlaatklep. Het zorgt ervoor dat even op andere gedachten gebracht wordt. Participatie in sport en cultuur verbetert de fysieke en psychische gezondheid van mensen en versterkt hun gevoel van welbevinden. Het draagt bij aan een leefbare en veerkrachtige samenleving. Sport en cultuur zijn beiden onmisbaar voor vorming van jonge kinderen, beiden horen thuis in en rond de school, maar ook in het aanbod voor jongeren in de vrije tijd”, weet Berber die tot voor kort ook als adviseur Kunst en Cultuur in Drenthe werkte. “Daarnaast heeft de deelname aan sport en cultuur effect op de persoonlijke ontwikkeling van mensen: het zelfvertrouwen kan zich ontwikkelen en het draagt bij aan een positief zelfbeeld. Naast deze intrinsieke, persoonlijke waarde van beoefening zien we steeds meer de maatschappelijke waarde van cultuur en sport in onze samenleving: zoals de binding in buurten en wijken door het buurtsporten. Ik stelde de directie voor om van beide vakken een mooie mix te maken op onze school. Dat werd heel positief ontvangen. Samen met de muziekdocent, kunstdocent en sportdocenten hebben we het lesmateriaal ontwikkeld. Als adviseur voor kunst en cultuur kwam ik overal. Dat netwerk kwam in dit geval heel goed van pas. Als gezamenlijk project voor het nieuwe vak C&S is gekozen voor een festival op school georganiseerd door de leerlingen met het thema ‘75 jaar vrijheid’. Om zich goed voor te bereiden op het thema festival is een samenwerking aangegaan met de Oosterpoort in Groningen (SPOT). Onze leerlingen zijn daar op bezoek geweest en hebben een rondleiding achter de schermen gekregen en ze zijn in gesprek gegaan met Joey Ruchtie, hij is onder andere verantwoordelijk voor de programmering van Eurosonic/Noorderslag, Bevrijdingsfestival en My first festival.

De leerlingen hebben ook een gastles gehad van Eva en Susan. Zij zijn verantwoordelijk voor onder andere de organisatie van My first festival, dat jaarlijks plaatsvindt in de Oosterpoort. Onze leerlingen mochten stage lopen bij dit festival om zo ervaring op te doen. Ze hebben meegelopen met Marketing/ticketing, de horeca, de huismeester en met workshops. In mei mogen de leerlingen een workshop geven op het bevrijdingsfestival onder leiding van Ellis Hendriksen (educatie SPOT). De leerlingen kregen ook nog ruim gelegenheid om te genieten van het festival: optreden van Kalvijn en rapper Snelle waren favoriet. Al met al een zeer geslaagde dag. De leerlingen offerden een dag van hun vakantie op voor deze ervaring. De Oosterpoort heeft goed voor ze gezorgd: t-shirts, badges voor hun herkenbaarheid en ook de lunch en consumpties waren goed verzorgd.

Alle kennis en ervaring die ze hebben opgedaan kunnen ze gebruiken voor het festival dat ze in juni op de Ronerborg gaan organiseren. Het is de bedoeling dat ze alles zelf doen: van het maken van posters, flyers en een eigen website tot het geven van  bewegingsworkshops.”

C&K is een pilotproject op de Ronerborg. Het doel is dat leerlingen leren organiseren, plannen, ontwikkelen, samenwerken en eigen talenten ontdekken. “Ontdekken: waar ben ik goed in? En ook: waar zou ik graag goed in willen worden? Het is heel breed, alle twintigeeuwse vaardigheden zitten erin. Alles draait erom dat je je leert presenteren in de wereld. Daar is dit vak uitstekend geschikt voor.”