Jofien Brink

Naam: Jofien Brink

Functie: Voorzitter Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD)

“Wat de, even diep ademhalen, Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe – kortweg BOKD – beoogt? Wat de naam al zegt: Opkomen voor de belangen en de leefbaarheid van de kleine dorpen in deze provincie. Onze, laat ik het ‘voedingsbodem’ noemen, omvat alle kleine dorpen – tot een inwonertal van zo’n 4000 –  met hun belangenverenigingen en dorpshuizen. Bij elkaar opgeteld zijn dat 245 instanties. In de gemeente Noordenveld vallen daar 12 kleinere dorpen onder. De BOKD bestaat al sinds 1975, toen de Ruimtelijke Ordeningsnota Drenthe Anno daar aanleiding toe gaf. De kleinere dorpen dreigden toen qua woningbouw en andere structuren als ‘leefbaarheidsgebied’ in de knel te raken en verenigden zich in een actiegroep. Dat werd de BOKD. En dat heeft effect gehad. Er wordt naar ons geluisterd, we worden serieus genomen en dat werpt zijn vruchten af. Ik vind het belangrijk om maatschappelijk actief te zijn, zowel politiek als binnen een vereniging of organisatie. Ik put er veel energie uit en alles wat ik er mee leer, vind ik een verrijking. Ik ben op meerdere maatschappelijke terreinen actief. Zo ben ik ook voorzitter van de Kledingbank Noordenveld, van het Seniorenblad NoordenveldPlus, bestuurslid van het Dorpshuus Nijroon en lid van de Prokkelwerkgroep Noordenveld. Die organiseert activiteiten voor mensen met en zonder een beperking. Ook ben ik steunfractielid van de PvdA Statenfractie en voorzitter van de plaatselijke PvdA Woongroep. Je mag me best strijdbaar noemen, dat zit in mijn genen. Bij de BOKD ben ik sedert oktober 2015 voorzitter maar eerder al was ik er actief. De veranderingen die zich momenteel in de maatschappij voordoen vind ik zéér de moeite waard om mee te maken. We moeten alert blijven. Me inzetten voor een wat je met een mooi woord ‘toekomstbestendig’ platteland noemt is voor mij een fascinerende uitdaging. Dit kun je, zo is mijn overtuiging, vooral bereiken door van elkaar te leren, elkaar te inspireren en samen te werken. Meer weten? Klik dan onze website www.bokd.nl eens aan. O ja, nog een kleinigheidje: Als nieuwe voorzitter kreeg ik ook een nieuwe voorzittershamer, een Drents product gemaakt in Buinen door houtdraaikunstenaar Bert Schriever. Kop en plank zijn afkomstig van een goudenregen uit Balloo. De steel is van een goudenregen uit Buinen. Leuk toch?”