Johan Antons

Naam: Johan Antons

Functie: Voorzitter Personeelsvereniging Onderwijs Noordenveld

De Personeelsvereniging Onderwijs Noordenveld (PON) werd aanvankelijk, ik denk een jaar of dertig geleden, opgericht als POR, Personeelsvereniging Onderwijs Roden. Na de gemeentelijke herindeling omvatte de vereniging de hele gemeente Noordenveld en werd ze PON. Norg had toen ook al een eigen vereniging met een eigen programma, die bleef zelfstandig functioneren. De PON is opgezet met als doelstelling het contact tussen onderwijsgevenden ook buiten hun professie te intensiveren. Niet als een specifieke belangenclub, maar meer om elkaar over persoonlijke nevenactiviteiten zoals hobby’s te informeren en af en toe gezamenlijk ‘iets’ te ondernemen om de band te verstevigen. Het potentieel aan leden in de hele gemeente Noordenveld, die bij onderwijswerkzaamheden op openbare basisscholen en het speciaal onderwijs waren betrokken, bedroeg zo’n 200 personen. Daaronder niet alleen leerkrachten, maar ook administratieve medewerkers en anderen die in het onderwijs werkzaam waren en zijn. Aanvankelijk bedroeg het ledenaantal rond 70 personen, nu zijn dat er officieel bijna 40, waaronder 14 werkenden en de rest is gepensioneerd. Die komen vrijwel allemaal uit Roden. We vergrijzen, het ledenbestand kalft af. Dat is jammer maar een gegeven; onder de jongeren vind je nu eenmaal weinig animo meer voor de activiteiten die wij organiseren. Er is tegenwoordig zo veel…Het lidmaatschap bedraagt 25 euro per jaar en daarvoor proberen wij als bestuur  buiten het zomervakantieseizoen allerlei activiteiten te organiseren. Zoals leuke uitjes naar een musical, een kookcursus, theater- en museumbezoek, noem maar op. Samen uit eten is ook een favoriet item. Koos Westrup, helaas allang overleden, was de eerste voorzitter, Henk Atema was zijn opvolger en hem ben ik sinds een jaar of vijftien als voorzitter opgevolgd. Als bestuur vergaderen we zo’n drie keer per jaar, waarbij we dan een leuk en gevarieerd programma voor de leden – ook de partners kunnen nu lid worden – proberen samen te stellen Een keer per jaar hebben we een algemene ledenvergadering in De Tandem waar we ook een nieuwjaarsreceptie houden, met – dit tussen haakjes – brandewijn met rozijnen, een specialiteit van mijn echtgenote Trijnie. De opkomst van de vaste kern is toch altijd wel een man of vijftien, maar daar kunnen best, heel graag zelfs, meer bij.”