Johan Spriensma

Roden mmh Johan Spriensma

Naam: Johan Spriensma

Functie: Voorzitter Federatie Marumer Musea

“De Federatie Marumer Musea behartigt de gezamenlijke belangen van de drie musea in de gemeente Marum. Deze musea liggen alle drie dicht bij elkaar, in de dorpen Nuis/Niebert. Museum ’t Rieuw is een landbouw- en streekmuseum dat gevestigd is in de gerestaureerde boerderij die op het landgoed Coendersborch ligt. Aan de hand van afbeeldingen, kaarten en gebruiksvoorwerpen kun je kennis maken met de ontwikkeling van het Zuidelijk Westerkwartier. In de schuur van het Iwema Steenhuis bevindt zich het ambachtelijk streekmuseum ’t Steenhuus. De inrichting bestaat onder meer uit een authentieke bakkerij met winkel en een bijzondere verzameling bakkerijbenodigdheden uit 1920. Maar er valt veel meer te zien. Zo is er een schildersmuseum, een huis- en meidenkamer in de stijl van begin twintigste eeuw en kun je een schooltje, winkeltje, cafeetje, kapperszaak en schoenmakerij uit grootmoeders tijd bekijken. In de fraaie tuin met wandelpaden kun je de dikste rode beuk van het noorden tegenkomen. En dan is er de Nieberter Molen. Die werd in 1899 gebouwd met onderdelen uit de oliemolen uit Zandeweer anno 1818. De molen telt zeven verdiepingen oftewel zolders, die elk hun eigen verhaal vertellen. Zo bevinden zich op de steenzolder twee paar functionele maalstenen en de molen – waarover nog veel meer valt te vertellen – heeft een Oudhollands wieksysteem. ’s Avonds wordt ie verlicht en er vinden het hele jaar door – evenals in de twee ander hier genoemde musea – activiteiten plaats. Bij voldoende wind is de molen werkend te bewonderen.

Elk museum heeft zijn eigen bestuur en vrijwilligers. Overkoepelend is de Federatie, waarvan ik als onafhankelijk, dus niet museumgebonden, voorzitter met een secretaris en penningmeester het bestuur vorm. Samen met afgevaardigden van de drie musea komen we twee keer per jaar bijeen om de drie afzonderlijke activiteiten zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Algehele belangenbehartiging – ook naar de gemeente Marum toe – plus een zoveel mogelijk samen naar buiten toe PR voeren beschouw ik als onze hoofdtaak. Onze musea staan ook landelijk goed bekend, we hebben bijvoorbeeld een fraaie gemeenschappelijke folder ontworpen die bij toeristische steunpunten verkrijgbaar is en er is een heel informatieve website; klik die maar eens aan: www.museagemeentemarum.nl”