Johannes de Heer-avond in Roden

RODEN – De Baptisten Gemeente Roden houdt op zondag 8 november een zangavond met liederen uit de bundel van Johannes de Heer. De ervaring leert dat daarvoor belangstelling bestaat bij mensen van verschillende geloofsovertuigingen. De liederen hebben een inhoud die juist samenbindt en uitstijgt boven de vragen waarover leden van verschillende kerkrichtingen vaak onderling verschillen van inzicht. Thema is ‘God houdt van jou’ en dat zal in de liederenkeuze te herkennen zijn. De avond wordt gehouden in dorpshuis Nij-Roon in Nieuw Roden en begint om 19.00 uur. De toegang is net als de koffie en thee na afloop gratis.