Jong college gaat de kar trekken in Noordenveld

‘Problemen blijven er toch wel, het gaat erom hoe je ermee omgaat’

NOORDENVELD – Na een maandje verkennen en gesprekken voeren is er dan die witte rook. Gemeentebelangen, met tien zetels de grootste partij, heeft een akkoord op hoofdlijnen bereikt met duofractie PvdA/Groen Links en de VVD. Een primeur voor de VVD, want sinds het 24-jarig bestaan van de gemeente Noordenveld zat de partij nog niet eerder aan het roer van de Noordenvelder politiek. ‘Op hoofdlijnen zijn er goede afspraken gemaakt’, zegt wethouder Kirsten Ipema die aan haar tweede termijn als wethouder mag beginnen.

Kirsten Ipema (40) en Jos Darwinkel (32) worden de wethouders namens Gemeentebelangen, Robert Meijer(36) namens de VVD en Alex Wekema (50) voor de duofractie PvdA/GroenLinks. De partijen willen zo snel mogelijk aan de slag met zes hoofdthema’s: de gemeentelijke organisatie, communicatie en participatie, financiën, woningbouw, duurzaamheid en het sociaal domein. Dat de gemeente voor een flinke uitdaging staat, ontkent Kirsten Ipema niet. Om maar meteen een ingewikkelde te noemen: de gemeentelijke organisatie. Het zal niemand zijn ontgaan dat het intern behoorlijk rommelt. De gemeentesecretaris is na vakantie niet meer teruggekeerd, de ondernemingsraad is uit onvrede opgestapt en er zijn grote personele tekorten op vitale plekken. ‘Op dit moment zijn we bezig met een analyse van de huidige organisatie en met het proces om tot een nieuwe gemeentesecretaris te komen. We moeten goed kijken naar welke mensen we nodig hebben op plekken die leeg zijn. Er zijn collega’s naar andere plekken zijn gegaan, onder andere bij de provincie. Hoe kunnen we een goede werkgever zijn, die vraag moeten we ons zelf stellen. Huisvesting is één van de dingen die zeker naar voren zal komen. Wil je een goede werkgever zijn, moeten de faciliteiten op orde zijn. Veel mensen zitten hier op hun eigen afdeling, terwijl we veel meer gericht zijn op samenwerking.’ Ook hoopt Ipema dat er binnenkort een nieuwe ondernemingsraad gevormd wordt. ‘Met alle werknemers zijn gesprekken gevoerd. De uitkomsten daarvan worden verwerkt in de analyse. Vanuit daar kunnen we verder.’

Ook moeten vergunningsprocedures vriendelijker worden en mensen moeten vanuit één aanspreekpunt worden geholpen, is de ambitie van het nieuwe college. Op dit moment is het nog veel te veel ‘van het kastje naar de muur’, weet Ipema. ‘Dat zien we vooral binnen het ruimtelijk domein. De ene ambtenaar zegt dit, de andere dat. Deze geluiden horen we al langer, dat moeten we beter doen. Al zal de praktijk wel wat weerbarstiger zijn vrees ik.  De ambitie is, net als bij het, sociale domein om te werken met vaste gezichten.’ Ipema wil ook bekijken hoe ondernemers beter gefaciliteerd kunnen worden. ‘Ook hierin geldt: één aanspreekpunt zodat ze sneller uit de voeten kunnen.’ Jos Darwinkel wordt aanspreekpunt voor ondernemers in de gemeente. Darwinkel is acht jaar raadslid namens Gemeentebelangen. Hij werkt nu nog bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Darwinkel liet al eerder weten er klaar voor te zijn en zin te hebben in zijn nieuwe functie.

Boerenverstand

Een spannende wordt de financiën, weet Ipema. ‘Een onzekere factor. We weten niet welke kant het opgaat, welke keuzes er in Den Haag gemaakt worden. Dat verschilt van dag tot dag. Bezuinigingen op de jeugdzorg zijn gelukkig teruggedraaid. De spanning zit hem in de onzekerheid. Het kan betekenen dat we bepaalde projecten later of anders moeten doen. Je moet realistisch blijven kijken. Dat geldt ook voor een projecten als centrumontwikkeling in Roden en de centrumplannen voor Norg. We hebben te maken met behoorlijke prijsstijgingen. Dan moet je kijken naar het tempo. Je gaat niet beginnen op het moment dat het het duurste is. We moeten ons boerenverstand goed gebruiken.’

Voor het eerst zitten de VVD en PvdA/GroenLinks samen in het college. Partijen waarvan je zou zeggen dat ze erin de kern andere opvattingen op na houden. Toch is het gelukt om er op hoofdlijnen uit te komen. ‘De VVD heeft altijd in de oppositie gezeten. Daar zijn ze best scherp in geweest. Dat betekent dat je soms dingen echt wel even uit moet spreken. En ja, je kunt zeggen links en rechts, maar op hoofdlijnen zijn we het eens. En over kleinere zaken kun je discussie voeren, dat is niet erg.’ Een coalitie met de tweede winnende partij Lijst Groen Noordenveld zat er niet in, zegt Ipema. ‘Met name over woningbouw, één van de grootste opgaven, zijn de verschillen te groot. LGN wil niet die aantallen zoals wij ze voor ogen hebben.’ Wethouder Ipema heeft zin om met een nieuwe club aan de slag te gaan. ‘Ik krijg er energie van. En problemen blijven er toch wel. Het gaat erom hoe je ermee omgaat.’

‘Samen de urgentie zien voor grote opgaven’

Voor Robert Meijer kwam het wethouderschap toch enigszins als verrassing bekent hij eerlijk. Voor het eerst in de 24 jaar dat de gemeente Noordenveld bestaat, zit de VVD op het pluche. ‘Ik ben realist. Landelijk gezien gaat het niet echt lekker met de partij. De tekenen waren wat negatief. Dat we toch gevraagd zijn, kwam voor ons als een heel positieve verrassing. Tijdens de gesprekken hebben we meteen aangegeven dat we drie wethouderskandidaten hebben. Het is belangrijk dat een wethouderskandidaat een portefeuille krijgt die bij hem of haar past. En iemand moet binnen het team passen. Er zijn voorbeelden genoeg van andere gemeenten dat wethouders gevallen zijn op persoonlijke frustratie. Dat moet je niet willen.’ Meijer is straks verantwoordelijk voor een deel van de Ruimtelijk Omgeving (RO), verkeer en vervoer en vergunning en handhaving. Nu nog is hij werkzaam als omgevingsmanager bij de provincie Groningen. ‘De portefeuille past goed bij mij. Vanuit mijn werk heb ik dagelijks te maken met infrastructuur. Ik zit diep in de materie van het ruimtelijk domein. Aan de andere kant besef ik me goed dat je bestuurder bent, geen uitvoerder. Je moet kaders stellen en bewaken. Je moet ervoor zorgen dat ambtenaren hun ding kunnen doen’, zegt Meijer die politiek verlof opneemt. ‘Het zal de komende periode een beetje z’n plek moeten krijgen. Er is geen portefeuille die één op één overgaat. Daar moet ik mijn eigen draai in vinden. Het gaat er ook om hoe je als mens in de wedstrijd staat. De politiek  is veel vertrouwen verloren. We moeten nog meer dan al gebeurde contact zoeken met de samenleving. Dat betekent je gezicht laten zien, juist op gemeentelijk niveau. Dat is de bestuurslaag die het dichtst bij de inwoners staat.’ Ook Meijer heeft er zin in. ‘Met respect voor elkaar met elkaar, dat is hoe ik erin sta. Samen de urgentie zien voor grote opgaven.’

Op 9 mei worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd en wordt het akkoord besproken in de gemeenteraad.