Jonge forellen uitgezet in Lieveren

14 april 2019- uitzetten zeeforel in beken bij Lieveren . Beelden rechte beek bij Marum.Dezbeek wordt binnen kort gemeanderd door SBB.

LIEVEREN – Met de uitzet van 10.000 jonge zeeforellen is het project Vissen voor Verbinding onlangs officieel van start gegaan. Binnen het project wordt het versterken van de trekvispopulaties gecombineerd met de ontwikkeling van het Lauwersmeer als sportvisbestemming. Op het Deense eiland Funen heeft deze ongewone combinatie tot een groot succes geleid.
Het bijzondere van de zeeforel is dat hij terugkeert naar de beek waarin hij is geboren. De 2-3 centimeter grote visjes die nu in het Grootte Diep bij Lieveren zijn uitgezet, blijven komend jaar nog in de kop van Drenthe. Dan zijn ze voldoende gegroeid om via het Lauwersmeer de Waddenzee op te zwemmen.
Van de nu uitgezette 10.000 zeeforellen, zullen er naar schatting zo’n vijftig weten terug te keren. Deze vissen kunnen dan wel tot een meter lang zijn. Bij een succesvol herstel van de populatie kan het uitzetten van jonge zeeforellen naar verwachting na tien tot vijftien jaar worden beëindigd.