Jongeren kunnen straks écht meepraten

Jeugdraad Noordenveld staat in de steigers

NOORDENVELD – De gemeente Noordenveld begint binnen afzienbare tijd met de installatie van een jeugdraad. Althans, dat is de bedoeling. De komende tijd inventariseert een speciale werkgroep naar de behoefte van die jeugdraad. Eén van de leden van die werkgroep is Gemeentebelangen-raadslid Jarco Westerhof. Hij vertelt over de achtergrond en het doel van de raad.
Hij is één van de jongere raadsleden in Noordenveld. Nog geen jaar is hij actief binnen de gemeentelijke politiek, maar nu al kan hij zeggen dat het goed bevalt. ‘Er komt opeens veel op je af’, zegt Jarco, die op een tiende plek stond op de kieslijst van Gemeentebelangen. ‘Maar het is leuk werk.’ Als fysiotherapeut is het niet zo vreemd dat zijn specialisatie ligt bij gezondheid en sport. Maar ook de jeugdraad is hem toevertrouwd. Hij zetelt in de werkgroep die zich bezighoudt met de oprichting van de jeugdraad. Deze werkgroep bevat leden van allerlei pluimage. ‘Er is iemand betrokken vanuit het middelbare onderwijs, we hebben jongerenwerkers, een heuse Feestdokter en er schuiven standaard een aantal raadsleden aan’, zegt Jarco. ‘Dat is overigens niet vanuit een politieke achtergrond. De raadsleden die aanschuiven willen simpelweg dat er iets gebeurt.’ Ook jongeren zelf zijn vrij om aan te schuiven tijdens vergaderingen van de werkgroep.
Momenteel zit alles nog in de verkennende fase. De werkgroep heeft al enig idee hoe de jeugdraad eruit moet komen te zien. De leden moeten in de leeftijd van 15 tot 23 jaar zitten. ‘We willen daarnaast een gevarieerde raad. Verschillende leeftijden en achtergronden dus. De jeugdraad moet actief meedenken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de organisatie van evenementen en activiteiten, maar ook over voorzieningen voor de jeugd in de gemeente. Het is de bedoeling dat de jeugdraad een vaste groep is’, aldus Jarco. Over de omvang van de groep, laat Jarco zich niet uit. ‘Kwaliteit gaat voor kwantiteit. Ik heb liever een iets kleinere groep met hele fanatieke leden, dan een grotere groep die minder gedreven te werk gaat.’ Verder zal de jeugdraad zich niet volledig spiegelen aan de ‘echte raad’. ‘Bij ons zijn de vergaderingen heel formeel, dat zal bij de jeugdraad een stuk informeler zijn. Of er een voorzitter bij de vergaderingen is? Dat zou ik me goed kunnen voorstellen, maar dat moet nog ingevuld worden.’
Enige macht krijgt de jeugdraad in ieder geval. ‘De jeugdraad krijgt een eigen budget en mandaat’, legt Jarco uit. ‘Als zij iets willen en een goed plan hebben, dan mogen ze dat dus uitvoeren. Dat is ook belangrijk, denk ik. Anders motiveert het de leden van de jeugdraad niet.’
Eind maart moeten er twee startbijeenkomsten worden georganiseerd. ‘We zijn nu aan het inventariseren hoe deze avonden eruit moeten komen te zien. Wat wil de jeugd? Waar hebben ze belang bij? En we proberen een goede balans te vinden. Er zal een artiest komen optreden, maar tegelijkertijd willen we dat de aanwezigen enthousiast worden gemaakt voor de jeugdraad. Het moet niet alleen een leuke avond worden, maar ook een avond die ervoor zorgt dat jongeren zich aanmelden voor de raad’, zegt Jarco.
Dat niet iedere bezoeker van de startbijeenkomst puur voor de jeugdraad zal komen, lijkt onvermijdelijk. Wat nou als de aanwezige jongeren alleen voor de artiest komen? ‘Dat is wel een punt’, bekent Jarco. ‘Daarom moeten we naar buiten brengen welk doel er achter zit. De aanwezigen moeten weten dat het vooral om de jeugdraad gaat.’ Na de startbijeenkomsten zal de werkgroep langzamerhand de balans opmaken. Op scholen en verenigingen wordt al voorzichtig geïnventariseerd of er behoefte is aan een jeugdraad. ‘Ik kan me niet voorstellen dat we geen leuke groep bij elkaar kunnen krijgen’, stelt Jarco. ‘Omdat de jeugdraad onderwerpen gaat behandelen die passen bij de jongeren, denk ik dat het een leuke ervaring is. Er is nu behoefte aan meer activiteiten voor jongeren. Vandaar dat het ook aannemelijk is dat de jeugdraad een vrij grote kans van slagen heeft’, stelt Jarco. Mocht een jeugdraad al hebben bestaan toen Jarco nog officieel tot ‘de jongeren’ kon worden gerekend, dan had hij zeker deelgenomen aan deze raad. ‘Ik kan me voorstellen dat ik mee had gedaan. Neem nu een voetbalveldje in de buurt waar nodig wat aan moet gebeuren. Dat zijn zaken die dicht bij de jongeren spelen.’
De jeugdraad biedt uiteraard ook een uitgelezen mogelijkheid om jongeren te betrekken bij de gemeentelijke politiek. ‘De ervaring leert dat het niet meevalt om jeugd bij de gemeentelijke politiek te betrekken. Het zou ideaal zijn als de jeugd enthousiast wordt en zich meer betrokken gaat voelen bij de politiek. Een mooie bijkomstigheid’, meent Jarco.
Tot slot rest nog de vraag welke politieke partij mag strijken met de eer van de jeugdraad, gezien bijna iedere politieke partij leurde met het idee om een jeugdraad op te zetten. ‘Wiens idee het was, laat ik even in het midden. Dat vind ik ook niet belangrijk. Dat er nu actie wordt ondernomen, dát is het belangrijkst.’

Interesse?

Wie meer wil weten over de jeugdraad of hieraan graag wil deelnemen, kan contact opnemen met de werkgroep. Dat kan via jarco.westerhof@raadgemeentenoordenveld.nl.