Jos Huizinga en de calculerende zuurpruimen ui

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Tja… Je wordt voorgedragen als tijdelijk wethouder van Noordenveld. Raad en overige wethouders zullen wel blij zijn, dat de “kogel door de Kerk is”… Met Jos Huizinga dus… Aldus de Krant vorige week,  die verder kopte, dat hij ervaring heeft als “iemand, die wel vaker op een rijdende trein springt”. Als opvolger van de geliefde, maar door lichamelijk ongemak getroffen Gerrit Alssema. Nee mensen. Niet iedereen was blij. Er waren wat zure reacties vanuit een deel van de oppositie. Henk Koekoek van LGN, alleen vergezeld van Pierre Baas en Arnold Rossing (VVD) ook alleen… rest ziek. Het andere deel van de oppositie was positiever. Jan Klinkenberg (Groen Links) had vertrouwen… Van harte welkom Jos! Ook Frederik van Lokeren Campagne (D66) was positief, maar stelde wel voor hoofdelijk te stemmen over personen. Dan Henk Koekkoek: is dat nu nodig zo’n 4de wethouder…? wat kost dat wel niet…? En na afloop twee jaar wachtgeld… Henk had het uitgezocht… het eerste jaar 80%, het tweede 70%. Rossing sloot zich hier, zoals wel vaker, bij aan… Deze zuurpruimerij ging zelfs Nestor Jan Kemkers te ver… Hij maakte vergelijkingen met de landelijke politiek op het VVD-ministerie van justitie waar zojuist de derde bewindsman al weer was gesneuveld. Jan: “Terwijl ze de meest recente Slimste Mens in huis hebben…” Gerard Willenborg (CDA) en Jeroen Westendorp(CU) deden goed werk door serieus in te gaan op alle opmerkingen uit de raad over de nieuwe man. Jos Huizinga overleefde met gemak de schriftelijke stemming… 19 voor, 0 tegen, werd ingezworen en nam de felicitaties in ontvangst. Nee hij leek mij niet verbaasd over de ontvangst door LGN en VVD. Hij bleek zich al goed in de kenmerken van raad en college van Noordenveld te gebben ingewerkt. Zelfs ik kende geen geheimen voor hem. Toen ik me voorstelde reageerde hij met : Aaah, die!.. Ja die Jos! Das ook wennen! Alleen vertrouwde hij me toe, dat hij nog wel woonruimte zocht. Ik legde uit dat als hij voorrang wou hebben boven de vele woningzoekenden, hij dat alleen als statushoudende asielzoeker of als luis in de pels kon krijgen. Of op de particuliere huurmarkt. Sjors van der Heide opgelet! Klantje komt zo! De agenda ging er vlot doorheen. Sporthallen, maneges, wijkgebouwen, scholen etc. Zij krijgen subsidie om duurzaam te investeren in energiekosten drukkende voorzieningen. Ook Noordenveld op Fietse kreeg vlot het, bij nader inzien gewenste bedrag. Misschien dat de geest van de charismatische Andries Turksema, die de raad in een avond in 1928 wist te overtuigen dat Roderveld Nieuw Roden moest worden. Reint-Jan Auwema had goed geluisterd tijdens de vorige Commissie vergadering. Een maximale lengte van 5 jaar structureel zat er niet in. Kies eieren voor je geld. Hij nam genoegen met een compromis van twee jaar een bijdrage Noordenveld op Fietse. Zo kan het ook!  Na de pauze werd in de raadscommissie het fraaie boekwerkje ‘Omgevingsvisie Noordenveld 2030’, mij vriendelijk overhandigd door Henriette Johannes, deze avond griffier, voor Werner Damman, die ziek was… Beterschap Werner! De plaats van Henriette werd die avond ingenomen door Stieneke Ottema, U weet wel eerst secretaresse van burgemeester Hans… nu van zijn opvolger Klaas. De communicatie tussen Raad en de rest van de wereld liep weer op rolletjes! Omgevingsvisie… 2030… Daar heb je dat jaartal weer. Sinds het bureau Companen met dit jaartal aan is komen zetten, raken we het niet meer kwijt. Altijd met die zure voorspelling, dat in dat jaar de Krimp zal toeslaan… Daar bedoelen ze dan mee dat je de plannen daar op in moet stellen. In de praktijk…Zo weinig mogelijk doen. Zeker niet bouwen… vooral niet in de Sociale sector. Anders komt de Krimp niet, zoals zij voorspellen. Je zou denken, dat zo’n programma er bij een partij als LGN wel inging als koek… Nee Koekoek liet de opmerking horen, dat volgens hem de Krimp al lang heeft toegeslagen. Qua inwoners zaten wij al jaren in de min… Jaja hij zal deze ‘alternatieve feiten’ of leugens nog vaak moeten herhalen, willen er een aantal mensen dat geloven. Denk aan de kaartjes van de groei in het Dagblad v/h Noorden en mijn column over het ‘administratieve stuwmeer’ er maar op na… Ter Heijl zou een status “Bouwen naar behoefte” hebben gekregen. Nee, van de Jehova Getuigen van dat bureau Companen, zijn we voorlopig niet verlost. Met al hun voorspellingen en hun voet tussen de deur. De Woningcorporaties, die nauwelijks willen bouwen hebben een functionaris van  Companen een baantje gegund als een soort intermediair tussen Gemeentes, huurders en Corporaties. Een neutrale voorzitter, werd er bij gezegd. De Omgevingsvisie heeft alle kenmerken van het oorspronkelijke program van LGN. Die vinden het op hun beurt nog niet ver genoeg gaan. Nooit tevreden dit zure clubje…

Een methode die bij LGN altijd uit de kast komt is het de maat nemen als niet integer van mensen uit de Raad, het college en zelfs bezoekers… ! Ik had het al kunnen zien aankomen toen ik zag dat Peter Vegter, optredend als coach van zijn opvolger, een zeer jonge en onervaren RTV Drenthe reporter, deze richting de fractie van LGN stuurde… Een paar dagen later bleek dat deze fractie weer een collega raadslid, te weten Harm Holman (CDA), boer te Steenbergen aan de schandpaal nagelde. Het ging nergens over. Boer Holman zou een hoekje land op Roderesch huren van de gemeente. Dat was niet integer(..) Een normaal mens spreekt Holman er op aan. Niet LGN. Die willen zoiets gelijk in de colommen van de Burgerlijke Pers en op de agenda van de raad hebben. Dat heet op de man spelen. Daar beschuldigen ze mij altijd van. De helft van LGN weigert mij daarom de hand te schudden. Ik ben niet meer welkom bij hun openbare fractievergaderingen. Als straf. Ik speel op de man…

Als er op de man gespeeld word, dan doen zij dat beter. Denken ze bij LGN. Dat wordt weer een verworpen motie en een aangenomen motie. Van Treurnis. Over dit soort gedrag. Het gaat nergens over… Arme Jos Huizinga… Paar dagen wethouder en nou deze makkers, die hun wild geraas niet willen staken. Denk dat ie inderdaad goed ingewerkt is. Hij vertrok die woensdag geen spier. Tenslotte… zuurpruimen kom je overal tegen. Het geeft de politiek geen betere naam. Maar mensen als ik hebben zo wel weer wat te melden…