Joukje Scholte, voorzitter Huurdersplatform Westerkwartier

“Het Huurdersplatform Westerkwartier behartigt de belangen van alle mensen die een woning huren van woningcorporatie Wold & Waard. Dat zijn zo’n 5000 huurders in het Westerkwartier. En daar zijn we behoorlijk druk mee. Sinds de nieuwe woningwet hebben huurders op alle terreinen meer invloed gekregen. Vroeger gebeurde het overleg rechtstreeks tussen gemeente en woningcorporatie. Nu zitten wij als volwaardige partner aan tafel om de belangen van de huurders te behartigen. Voorheen voelden we ons wel eens een veredeld klachtenbureau. Nu zijn we een stichting met een dagelijks bestuur en tien bestuursleden die we hebben opgedeeld in kleine commissies. Iedere commissie richt zich op één specifiek onderwerp. We praten van begin tot eind over alles mee. Neem het energiebeleid. Als huizen gerenoveerd worden tot een Nul op de meter-woning heeft dat gevolgen. Het is niet zo dat bewoners dan helemaal niets meer betalen. Ze betalen een energieprestatievergoeding als ‘tegenprestatie’ voor de investering. Voor nieuwbouwwoningen is dat 115 euro, een vastgesteld bedrag. Datzelfde bedrag wordt ook voor renovatiewoningen gehanteerd. Maar er zijn ook bewoners die een gasrekening hebben van 75 euro per maand omdat ze (bewust)zuinig stoken. Het kan niet zo zijn dat zij daar de dupe van worden. Dat soort zaken regelen wij. In zulke gevallen wordt het gemiddelde van 3 jaar genomen. Het bedrag dat daar uit komt, geldt als energieprestatievergoeding. En we hebben, om nog een voorbeeld te noemen, een Vastgoedcommissie. Wat hebben we aan woningen, wat moet er komen en wat is rijp voor de sloop? De commissie Woon-zorgvisie bemoeit zich met het onderhoud- en huurbeleid. Mensen willen graag een goed onderhouden woning en een fatsoenlijke huur. Ook de WMO komt hierbij om de hoek kijken. Vroeger paste de gemeente je woning aan wanneer dat nodig was. Nu doet de gemeente bijna niets meer. Daar zitten we bovenop. Zeggen: wie gaat dat betalen? Sommige mensen hebben het echt moeilijk. Op 24 mei organiseren we een huurderscafé voor alle huurders van Wold & Waard. Daar vertellen we wat het Huurders Platform Westerkwartier doet en wat de plannen zijn voor de komende jaren. Ook willen we graag weten wat de achterban ervan vindt. En of er mogelijk nog punten zijn waaraan we meer aandacht moeten besteden. Het huurderscafé wordt gehouden in de Kruisweg in Marum aan Kruisweg 1. De avond  start om 19.30 en duurt tot 21.30 uur. Wie meer wil weten over onze stichting kan ook even op de website kijken: huurdersplatformwesterkwartier.nl.”