Jubilarissen in het zonnetje gezet bij jaarbijeenkomst brandweer

LEEK – De brandweer Leek heeft afgelopen weekend haar jaarlijkse jaarbijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst reikte burgemeester Berend Hoekstra, samen met clustercommandant Sietse Smit, een tweetal brandweeronderscheidingen en diverse diploma’s uit. Daarnaast werd er afscheid genomen van een collega.
De Brandweer Groningen en burgemeester Hoekstra stonden stil bij jubilarissen Jan Winter en Max Jorritsma. De eerste is 20 jaar in dienst en de tweede zit alweer 12,5 bij de brandweer. Johan Doornbosch en Tjeerd Wagenaar mochten hun diploma in ontvangst nemen. Zij hebben met goed gevolg de opleiding voor brandweerchauffeur behaald.
Tot slot werd er nog stilgestaan bij het afscheid van Herman Bouius, die na tien jaar brandweerdienst wegens een verhuizing zijn werkzaamheden moet beëindigen.