Juf Antje Alserda met pensioen na 45 jaar in het onderwijs

MARUM – Het is juf Antje gelukt! In goede gezondheid zelf kunnen bepalen wanneer ‘het mooi geweest is’. Dinsdag 15 december was haar laatste werkdag als leerkracht van groep 2 van obs De Springplank in Marum.

Het begon allemaal in 1975 in Zevenhuizen als kleuterleidster. Na anderhalf jaar ging juf Antje werken Leek om vervolgens in 1982 in Marum hoofdleidster te worden van de toenmalige kleuterschool. Omstreeks 1985 werd juf Antje mededirecteur van obs De Springplank, toen de basisschool zijn intrede deed. Vanaf 1992 legde Antje het mede-directeurschap naast zich neer en werd ze weer ‘gewoon’ groepsleerkracht bij de kleuters. Tot en met 15 december 2020 dus.

Op haar laatste werkdag werd juf Antje door de hele school welkom geheten op het plein, nadat ze door een privéchauffeur naar school was gebracht.