Juist een Huis ter Heide moet profiteren van Dorpenfonds

Raad van Noordenveld

De campagne rondom het Dorpenfonds lijkt van start te zijn gegaan. Dat heeft even op zich laten wachten. In het coalitieakkoord werd dit fonds al aangekondigd en ook in het raadsakkoord (voor zover je daarvan mag spreken) is men hier positief over. Toch heeft het ongeveer een jaar geduurd voordat het fonds echt in de lucht gaat. Gelukkig komt er van uitstel geen afstel en gaat wethouder Jeroen Westendorp zich hier als wethouder mee bezig houden. Elders in deze editie van De Krant leest u een interview met raadslid Jos Darwinkel. Hij legt uit hoe het proces van het Dorpenfonds in zijn werk is gegaan en waarom het zo’n belangrijk fonds voor het dorp is.

De afgelopen weken ben ik een beetje teruggekomen op mijn eerdere uitspraak over het themajaar. Dit jaar is gekozen voor het thema ‘kleine kernen’, in plaats van de optie ‘jong en oud’. Ik vond het beide geen sterke thema’s. Containerbegrippen, veel te vaag en bovendien: geen suggesties uit de samenleving. Richard Veurman (Gemeentebelangen) zag hoe enkele suggesties vanuit de inwoners genegeerd werden en onthield zich daarom van stemmen. Hij vond dat het themajaar zo zijn doel voorbij schoot. Ik kon mij daar in vinden en het gekozen thema ‘kleine kernen’ nam ik dan ook niet geheel serieus. ‘Maar wie nooit van mening is veranderd, heeft zelden iets geleerd’, hoorde ik ooit mijn Nederlands docent zeggen. En dat heb ik de afgelopen weken aan den lijve ondervonden.

Het thema ‘kleine kernen’ maakt namelijk iets los in Noordenveld. Een mooi voorbeeld hiervan is Lieveren, waar men flink wil gaan investeren om het dorp leefbaar te houden. Het Dorpenfonds was er ook gekomen als er een ander thema voor het jaar 2019 was gekozen, maar sluit nu hier nu wel perfect op aan. Het Dorpenfonds biedt de kleine kernen, welke zich vaak (en vaak terecht!) achtergesteld voelen, de kans om met elkaar na te denken over de leefbaarheid in een dorp. Ik ben er niet bang voor dat dit bij een dorp als Lieveren gaat lukken. Ook in Langelo moet het goed komen en in een dorp als Een hebben ze met een prachtig multifunctioneel centrum natuurlijk al mazzel. Juist een dorp als Huis ter Heide – een dorp wat op gemeentelijk niveau vaak tussen wal en schip valt – zou deze buitenkans moeten benutten. Er zijn ongetwijfeld ideeën over wat het dorp nodig heeft en hoe men, met een financiële impuls vanuit de gemeente, de leefbaarheid kan verhogen.

Deze week schuift de voltallige gemeenteraad weer aan in Roden. De kaderbrieven van de gemeenschappelijke regelingen, dienen nog besproken te worden. Verder wordt het budget voor Noordenveld Op Fietse toegekend. De vorige keer was hier nog wat kritiek op. In totaal wordt er nog 67.000 euro gevraagd. Gerbrant Fennema (D66) vond de doelstellingen van het plan echter te vaag en niet alle partijen waren het eens met het budget voor onder andere de watertappunten. Dit laatste schoot Bertus Jan Epema (PvdA/GroenLinks) in het verkeerde keelgat. Hij zou het onbegrijpelijk vinden als Noordenveld als fietsgemeente geen watertappunten zou aanleggen. Sterker nog: het bevlogen raadslid begon zelfs te onderhandelen. Hij was bereid, zij het met frisse tegenzin, om oplaadpunten voor e-bikes te laten schieten voor dergelijke watertappunten. ‘Als dé fietsgemeente, moet je die gewoon hebben’, was zijn standpunt. Daarbij merkte hij op dat het nog geen euro per inwoner zou gaan kosten.

Deze boodschap kwam zeker aan. Niet alleen bij de overige raadsleden, maar ook op de publieke tribune. Als Epema zich opeens met al zijn ziel en zaligheid over een onderwerp uitlaat, laat hij een behoorlijke indruk achter. Toegegeven, het raadslid heeft lengte ook mee. Hoge bomen vangen veel wind en datzelfde geldt voor lange mensen. Het zal Epema weinig deren, als hij zijn watertappunten maar krijgt. En na zijn meer dan bevlogen rede tijdens de raadsvergadering van 21 maart jongstleden, gun ik hem dat van harte. Meer tapkranen voor het gemeentepils!

Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema