Kaart van De Onlanden cadeau voor bewoners

REGIO – Het natuur- en waterbergingsgebied De Onlanden is bijna klaar. In januari 2012 is al gebleken dat hier veel water kan worden geborgen, zodat de bewoners van het omringende gebied droge voeten houden. Inmiddels is het prachtig natuurgebied waar meer dan 60 vogelsoorten zijn te vinden. In De Onlanden kan volop worden genoten. Om een overzicht te maken van alle recreatieve mogelijkheden en bijbehorende achtergrondinformatie, is daarom een kaart gemaakt. Voorzitter van de bestuurscommissie Herinrichting Peize, overhandigt deze kaart op 19 mei aan de wethouders Kosters en Wijbenga van de gemeenten Noordenveld en Tynaarlo. De bewoners in en rondom de Onlanden krijgen deze kaart cadeau als dank voor hun betrokkenheid, medewerking bij en inzet voor het project. In bijgaande nieuwsbrief over het project, die huis-aan-huis wordt verspreid, zit een voucher waarmee de kaart tot 1 juni gratis kan worden afgehaald op een aantal adressen in het gebied. Uitgifte en beheer van de kaart zijn overgedragen aan de Stichting Kop van Drenthe. De bestuurscommissie Herinrichting Peize is in 2008 met de aanleg van De Onlanden gestart, in opdracht van de provincie Drenthe en het waterschap Noorderzijlvest. Naast inrichten van het gebied, was ook een grootschalig grondruilproces voor de landbouw onderdeel van het project.

De voorbereiding en aanleg zijn door de Dienst Landelijk Gebied uitgevoerd samen met mede verantwoordelijk partijen: de gemeenten Noordenveld en Tynaarlo, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en LTO Noord.