‘Kan de liefde zonde zijn?’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Eigenlijk is het een heel oud sprookje. Angstaanjagend…  tegelijkertijd een beetje komisch. Met dit verschil…  het staat in het oude testament van de Bijbel. In Genesis 18 en 19. Ook 7 keer in de Koran… Het probleem is, dat het door de gelovigen serieus genomen word. Vooral als de theologen zich er over buigen. Het heeft invloed tot op de dag van vandaag… Daar gaat ie: Twee heren naderen de poort van Sodom. Daar staat een zekere Lot die hun begroet en uitnodigt in zijn huis. Na een gastvrij onthaal wordt het onrustig bij Lot’s gastvrije huisveste. De helft van Sodom staat voor de deur en vraagt waar de twee heren zijn… "Wij willen ze ‘bekennen’"… de Oude Statenvertaling gebruikt het begrip ‘bekennen.’ De nieuwe vertaling spreekt simpel van ‘nemen’. Ook de Koran doet daar niet moeilijk over… De mannen van Sodom willen de vreemdelingen intiem leren kennen. Tevergeefs bied Lot zijn twee maagdelijke dochters aan. Ze mogen met hen doen wat ze willen (..) De mannen zijn niet geinteresseerd. Ze willen de gasten ‘bekennen’. Theologen zagen er later een verwijzing naar homosexualiteit in… De gasten bleken echter engelen te zijn, die Lot naar binnen trokken en de opdringerige buren verblinden, zodat ze afdropen. Daarna brengen de engelen Lot de bedoelingen van de Heer bij… Sodom, Gomorra en nog drie andere steden zullen verwoest worden met al die er wonen, omdat ‘ze gruwel bedreven in de ogen der Heere…"
Alleen Lot en zijn gezin zullen gered worden als ze zich tijdens de vlucht niet omkeren… Zo gebeurt het. Tot ze veilig in de stad Zoar aankomen. Het gezicht moet spektaculair geweest zijn. Het regende zwavel en zuur op de steden. De vrouw van Lot was toch te nieuwsgierig, zij wou  omkijken, om echter als straf direct in een zoutpilaar te veranderen… Aan de zeer zoute Dode Zee kun je die zoutpilaren nog aantreffen, is mij verzekerd door mensen, die er geweest zijn… Dit simpele verhaaltje zorgt tot op de dag van vandaag voor vervolging, dan wel molestatie van onze homofiele medemens (m/v). Dan heb ik het niet eens zozeer over moslimlanden, die islamitisch zijn geworden zoals Iran, waar homofiele mannen, ook minderjarige hun leven aan de galg eindigen. Of over zo’n doorgedraaide idioot van moslimhuize, die zijn automatisch wapen leegschoot in een Homobar in Orlando(US). Meer dan 50 doden. Nee ook in ons land gebeurt het. Twee jonge vrouwen verlieten bar "De Kast"(..) in de Oosterstraat in Groningen. Ze liepen hand in hand. Dat laatste was voor een stel potige kerels aanleiding ze aan te houden en te roepen: Als jullie je gedragen als kerels moet je ook vechten als kerels…" Nee, deze heren hadden niks Christelijks in de zin. De dames zagen er later behoorlijk toegetakeld uit. Nee de weerzin vanuit de Christenen beperkt zich tegenwoordig hooguit tot gewetensbezwaren tegen het als ambtenaar der Burgerlijke Stand wettelijk moeten trouwen van een verliefd homofiel stelletje. En dan nog alleen in de kleine behoudende kringen. De rest van de Christenen heeft zich er meestal zacht morrend maar bij neer gelegd… Dat is wel eens anders geweest. Toen het Christenzijn nog vrij algemeen was, kon de homovervolging zo maar weer oplaaien. Dat gebeurde eind augustus 1731 in Zuidhorn. Op bevel van de landjonker Rudolf de Mepsche van Faan moest de uit Groningen overgekomen beul 22 veroordeelde homofielen ombrengen op een berg pek en turf naast het latere Station Zuidhorn. Daaronder een jochie van 15… De veroordeelden waren door martelingen op de koestallen bij de borg in de Faan tot bekentenissen gedwongen… "We hebben ze net zolang slagen gegeven, totdat de duvel er aan beide uiteinden uitvluchtte…" verklaarde een van de Mepsche’s dienstknechten later. Een van de gemartelden had de mishandeling niet overleefd. De beul hoefde dus maar 21 man te wurgen aan de paal. De dode deed wel mee in de uiteindelijk verbranding. Het vuur hiervan moet de hemel in het Noorden vanuit Noordenveld gezien spookachtig oranje gekleurd hebben… Daarmee is de rol van het geloof nog niet verklaard. Een vriend van de Mepsche, de door hem neergezette dominee van Niekerk Henricus van Bijler had kort voor de terechtstelling een boek het licht doen zien, getiteld "Helsche Boosheit, of Grouwelijke Zonde van Sodomie". Zo gaf hij zijn Heer een ideologische basis, om tot vervolging over te gaan… Hij was ook actief betrokken bij de martelingen en las een voor een de vonnissen voor van zijn Grietman Rudolf de Mepsche. Beiden haalden zich de woede van de bevolking op de hals. De Mepsche moest uitwijken naar de Wedderborg in Oost Groningen. Van Bijler werd dominee in Drenthe(..)
Nee de bijbel wordt vaak het boek der liefde genoemd. Maar in de praktijk konden theologen en machthebbers vaak handig gebruik maken van teksten om de bevolking te knechten, angst aan te jagen en te molesteren. Toch gaat ook homofilie net als heterofilie gewoon over liefde… Een simpele menselijke behoefte, dat in vele vreugdevolle varianten voorkomt. Ach Zarah Leander met de fraaie hese stem stelde zich al zingend de vraag:
"Kann dann Liebe Sunde sein…?
Weet u het antwoord?