‘Kans op banen en vakantie’

Een van de laatste raadsvergaderingen voor de vakantie… laatste woensdag… Dat wil dan ook nog zeggen dat de burgemeestersbenoeming een dag later er geruisloos en vlot doorheen kwam… Zonder noemenswaardige incidenten. Complimenten aan de fractievoorzitters van alle partijen, die de benoemingscommissie vormden. De voorzitter, Ellen van der Haven bracht het tevreden over. De klus was geklaard. Er mag weer vrijuit over gesproken worden. Elders leest U wie de gelukkige is geworden. Resteert nog een laatste vergadering. Over de niet onbelangrijke Voorjaarsnota en Jaarrekening. Die start op de ongebruikelijke maandag. Als u deze Krant leest gisteren dus. Te  laat, om U er van op de hoogte te stellen… ’s Woendags moesten er vooral knopen door gehakt worden… De conceptbegroting en de Kadernota van het ISD Noorderkwartier in het kader van de participatiewet. Gebouwenbeheersplan. Starterswoningen en Camping Ot en Sien… Om met dat laatste te beginnen… Camping Ot en Sien wordt niet verkocht aan Rolina Bekkema… Ze was d’r zelf deze keer niet. Jammer. Altijd een genoegen om d’r bezig te zien… Daar denken de meeste fracties anders over. Tot het laatste moment heeft ze contact gezocht met deze fracties. Dat leidde tot gesprekken met individuele raadsleden. De fracties konden dat op hun beurt weer niet waarderen. Bonje kwam daar soms van… resultaat was dat de VVD bij monde van Robert Meijer een amendement indiende, die in hield dat de duur van de verpachting van Ot en Sien aan de huidige gebruikers met de helft tot 5 jaar ingekort moest worden. D66 steunde het nog wel. Pierre Baas, Rolina’s trouwste pleitbezorger, wilde er niets van weten en Meijer kon zijn amendement intrekken. De andere punten haalden moeiteloos de eindstreep… Meeste discussie was er over Alex Wekema’s Kadernota invoering Participatiewet. Deze bevlogen PvdA politicus kreeg het zwaar te verduren. Vooral door de gekozen taal. Mistig als meelwortelbrij… Willenborg (CDA): zo’n "garantie"baan bestaat die eigenlijk nog wel… Zeker nu half Nederland al in de richting van een flexibele baan is gedrongen… Ook Frederik van Lookeren Campagne van D66: U moet de verschillende soorten banen simpel houden… Dat schept zo alleen maar verwarring voor betrokkenen. Niet alleen voor betrokkenen. Ook heel wat raadsleden EN schrijver dezes raakten het spoor bijster door al die soorten namen voor werk. Alex verdedigt zich door te zeggen, dat dat rechtstreeks van het ministerie komt. Dat betekent toch niet dat dit ministerie je verplicht dezelfde troebele begrippen te hanteren. Bovendien schermt de nota met zogenaamde "kans"banen. Een uitvinding afkomstig van het Werkplein. Dit blijkt na navraag werkelijk maar om een handjevol "gelukkigen" te gaan. Die worden in de BOR tewerkgesteld. Nee, kansspelbelasting schijnt niet geheven te worden… Ik sprak al een afgewezene. Hij was te slim voor dit werk. Slim volk kunnen ze bij het detacheringbedrijf die dit handjevol banen beheert niet gebruiken. Wordt het moeilijker te verkopen, dat je de eerste maand niks betaald krijgt… Tineke Velthuis (GL) had schriftelijk naar verdringingseffecten geinformeerd. Daar was wel erg gemakkelijk over deze bezwaren heengestapt. Toch haalde het voorstel de eindstreep. Alex Wekema was wel bereid tekst en uitleg aan de lezers van de Krant te geven over die kansbanen. Lijkt me het minste dat ie kan doen. Eerst gaat ie met vakantie. Dat zit er voor hen die te slim zijn voor de kansbanen niet in. Die moeten blijven ploeteren in de  bossen van Veenhuizen. Zonder loon. Blijmoedig, volgens Alex, die er zelf was geweest… werkzaamheden bij o.a. het Spaanse Kerkhof. Heb ikzelf ontdekt. Een van de prettigste plekjes in Noordenveld. Bij zonnig weer. Over het gehusselde graf van de Willemsen is nog geen rust. Als ik er naar vraag heeft wethouder Gemeentebelangen Reint Jan Auwema niet thuis. Hij spreekt herhaaldelijk over een brief van een Ombudscommissie, die hem om onduidelijke reden nog niet heeft bereikt. Als echter PvdA fractieleider Anne Doornbos er over begint zie ik wethouder Auwema toch duidelijk van kleur verschieten en wat wegzakken. Hoe zit het met deze precaire zaak, wou Doornbos weten, meerdere rechthebbenden hebben zich hier gemeld. Ik heb begrepen, dat het graf inmiddels is geruimd. Welke maatregelen gaat de Wethouder hier nemen. Ja hier moest Reint Jan wel op in gaan… hij zegde toe dat binnenkort hij met de familie in gesprek gaat. Ben benieuwd of dat nog voor de vakantie gaat gebeuren. We houden U op de hoogte…