‘Kansen verzilveren en tot uitvoer overgaan’

Roden Albertsbaan

gemeente heeft vertrouwen in ‘omslag’ VDH en Zakenkring

RODEN – Zakenkring Roden vergaderde gisteravond over de kwestie Albertsbaan. Hamvraag toen was of de leden zich nog wel kunnen vinden in de voorliggende plannen wat betreft fase 1 van het opknappen van de Albertsbaan. Bij het ter perse gaan van de Krant was de uitslag van dit ledenberaad niet bekend. Ondertussen besloot de gemeente de plannen wél door te zetten, of beter: aan de raad voor te leggen. Dit vooral vanwege de factor tijd. Noordenveld is simpelweg genoodzaakt het voorstel vanwege tijdsdruk aan de raad voor te leggen, omdat anders de al toegezegde subsidies op de tocht komen te staan. De provinciale deadline is namelijk gesteld op 1 oktober. In feite zegt het voorleggen van de plannen van de raad nog niets over het al dan niet doorgaan ervan.

Daarnaast, zo blijkt uit de stukken van het college van Noordenveld, is er vertrouwen in het feit dat de Zakenkring en aansluitend VDH deze maand alsnog hun vertrouwen zullen uitspreken in de voorliggende plannen. Vertrouwen dat ze verloren na de uitkomst van het door Sjoerd Stienstra uitgevoerde parkeeronderzoek. De plannen rond de Albertsbaan overigens, betekenen in fase 1 dat de Albertsbaan een parkachtig karakter gaat krijgen. Een omgeving wordt waar ruimte is voor water, rusten, spelen, bewegen, flaneren, voor evenementen, cultuur, ontspanning en eten en drinken. In fase 1 zal het middenterrein een groen grasveld worden en blijven, tot in fase 2 een definitieve invulling voor dat terrein is bedacht. Dat de gemeente Noordenveld vertrouwen heeft in een ‘omslag’ van zowel Zakenkring als VDH is overigens best opmerkelijk. Nergens staat waar dat vertrouwen op gebaseerd is. Mocht de Zakenkring gisteravond hebben besloten zich achter de voorliggende plannen te scharen, dan is het niet per definitie zo dat VDH zich aan hun standpunt zal conformeren. Bovendien heeft VDH nog steeds een notariële akte in het bezit. Een akte die zegt dat het gedeelte vanaf Daan Nijman/Prokan tot de ingang van de Molenhof parkeerplaats moet blijven. Mocht die akte gerespecteerd worden, en waarom zou daar aan getwijfeld moeten worden, dan lijkt het voorliggende plan alsnog onhaalbaar.
Cruciaal in het gewijzigde inzicht van zowel Zakenkring als VDH is dus het rapport Stienstra. Kort gezegd stelt de verkeersexpert dat zo’n beetje alle parkeerplaatsen die op de Albertsbaan sneuvelen, elders in het centrum gecompenseerd moeten worden. Gebeurt dat niet, dan vrezen ondernemers inkomsten mis te lopen. En dat compenseren is nog niet zo eenvoudig. Er is nog geen locatie beschikbaar waar een parkeerterrein aangelegd kan worden en bovendien kost ook het aanleggen van een simpele parkeerplaats relatief veel geld. En als er één ding is wat gemeentes anno 2015 niet hebben, dan is dat geld.
Rapport Stienstra zorgde in elk geval voor heel veel reuring, en dus blijft het wonderlijk dat dit onderzoek niet eerder uitgevoerd is. Vandaar ook dat de Zakenkring gisteravond een extra ledenvergadering uitschreef. Ondanks het feit dat de uitslag van de stemming over wel of geen nieuwe Albersbaan niet bekend is, zorgde de Albertsbaan de afgelopen weken voor verdeeldheid. Zelfs binnen de ooit zo eensgezinde Zakenkring. Zo zeer zelfs, dat een aantal gerenommeerde ondernemers met de gedachte loopt het lidmaatschap op te zeggen. Sterker nog: een ondernemer voegde de daad al bij het woord. Oorzaak: er is een groepering die al jaren strijd voor een nieuwe Albertsbaan en een nieuwe – wat jongere- groepering die zich zeker na de uitslag van het onderzoek faliekant tegen het plan heeft opgesteld en zich dus achter de opvattingen van VDH schaart. Dan is er – schijnbaar- nog verschil tussen de ondernemers in het centrum en die daar net buiten. Probeer die verschillende groepen maar eens op één lijn te krijgen.
Wat de deelnemers in de projectgroep vooral willen en vragen, is duidelijkheid. Concrete toezeggingen. Zij willen weten waar gecompenseerd gaat worden en hoeveel parkeerplaatsen er precies gecompenseerd kunnen worden, voor ze alsnog met de plannen akkoord gaan. Zij willen ook weten hoe lang het duurt voordat er een definitieve invulling voor het middenterrein komt. Want ook dat middenterrein is best een dingetje. Mocht namelijk in een later stadium blijken dat het grasveld in fase 1 heel lang grasveld blijft, dan zullen de tegenstanders van het plan- mocht het toch doorgaan- zich zeker laten horen. Want dan namelijk, had op dat stuk gras ook geparkeerd kunnen worden. En parkeren betekent klanten. Klanten zijn (vaak) omzet. En zo heeft iedereen wel een eigen mening, een eigen idee en ziet vrijwel iedereen best logische beren op de weg.
Wat blijft zijn twijfels, ondanks het feit dat de plannen aan de raad zijn voorgelegd. Twijfels over wat er gebeurt als zowel Zakenkring Roden als VDH tegen de plannen zijn en blijven. Hoe wil de gemeente omgaan met de notariële akte, een overeenkomst tussen Noordenveld en VDH? Gaat de gemeente zich echt vasthouden aan een eerder in de projectgroep gemaakte afspraak ‘dat de uitslag van het parkeeronderzoek niet meer van invloed zou zijn op de voorgestelde herinrichting van de Albertsbaan’ en durft de gemeente door het eventueel geforceerd doordrukken van de plannen bijvoorbeeld de strijd aan met de eigen ondernemers, de Zakenkring dus?

Behalve een ‘strijd’ tussen de gemeente, VDH en wellicht de Zakenkring, speelt er onderhuids nog veel meer. Er wordt ook tussen ondernemers individueel een aardig robbertje gevochten en de Albertsbaan kostte ook Zakenkring voorzitter Jan Post al de kop. ‘We’ zijn er dus nog lang niet. Met het voorleggen van de plannen aan de raad begint het eigenlijk allemaal pas. En over de afloop is met geen zinnig woord iets te zeggen, al lijkt de gemeente echt door te willen pakken. ‘De gemeente is net als Wijkbelangenvereniging Centrum positief over de plannen. Wij zijn van mening dat de tijd rijp is om de kansen te verzilveren en tot uitvoer over te gaan.’