Kerk Roderesch mag toch niet uitbreiden

Te weinig draagvlak voor uitbreiding kerkgebouw en parkeerplaats

RODERESCH  – Het college van Noordenveld is teruggekomen op haar beslissing om medewerking te verlenen aan de uitbreiding van de kerk en de bijbehorende parkeerplaats in Roderesch. Waar het vorige college in november 2017 nog besloot om in principe medewerking te verlenen aan de uitbreiding van de kerk, komt het huidige college hier nu dus op terug. Hun conclusie: er is te weinig draagkracht voor de uitbreiding van de kerk en het omliggende terrein.

We gaan terug naar november 2017. Het toenmalige college besluit om medewerking te verlenen aan de uitbreiding van de kerk in Roderesch. In het kerkgebouw huist de evangelische gemeente Eben-Haëzer, die de laatste tijd flink is gegroeid. In 2011 breidde de kerk zelfs al uit, waardoor er momenteel tweehonderd mensen terecht kunnen in het gebouw. Omdat het aantal leden van de kerk nog steeds groeit, hoopt men het kerkgebouw te kunnen uitbreiden. De verwachting is dat de kerk door zal groeien naar ongeveer 400 leden.

In november besloot Noordenveld om in principe medewerking te verlenen aan de plannen van de kerk. Hierop hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met omwonenden en de kerk. Deze hebben geleid tot de wens om het project opnieuw aan het nieuwe (huidige) college voor te leggen. Eind juni is het project door het huidige college opnieuw beoordeeld en is er een ultieme poging gedaan om consensus te bereiken. Op 18 september vond er daarnaast een overleg plaats tussen een delegatie van de bezwaarden uit Roderesch en een delegatie van de evangelische gemeente. Daaruit bleek al gauw dat er geen draagvlak vanuit de gemeenschap is, om zowel het kerkgebouw als het omliggende terrein uit te breiden.

Ondanks dat de gemeente Noordenveld toegeeft dat het plan van de kerk voldoet aan de normen voor een goede ruimtelijke ordening, wijst zij erop dat ‘de uiterste randen van een goede ruimtelijke ordening zijn opgezocht’. Daarnaast zou er sprake zijn van aannames die in het definitieve verzoek nog moeten worden onderbouwd.
De bezwaren van omwonenden waren al een tijdje bekend, maar pas na de gesprekken met deze omwonenden is het college van mening dat er te weinig draagvlak is voor de uitbreiding van de kerk.