Kerk Zonder Muren over Vervolgde Kerk

MARUM – De Kerk Zonder Muren in Marum houdt zaterdagavond 4 april een bijeenkomst die in het teken staat van de Vervolgde Kerk. Piet Hollander van Open Doors gaat in de bijeenkomst voor en vertelt over landen waar christenen worden gediscrimineerd, bedreigd of zelfs gedood om hun geloof.
Specifiek gaat hij in op hoe zei Gods stem verstaan. Piet vertelt tijdens de bijeenkomst wat christenvervolging inhoudt en in welke landen christenen niet vrij hun geloof kunnen belijden. Aan de hand van de Bijbel en naar aanleiding van eigen ontmoetingen met vervolgde christenen geeft hij weer wat christenen in de ‘vrije wereld’ kunnen leren van de Vervolgde Kerk.
Open Doors is een interkerkelijke organisatie die sinds 1955 vervolgde christenen steunt. Open Doors brengt bijbels, geeft training en praktische hulp aan christenen in zo’n vijftig landen. Meer informatie is te vinden op www.opendoors.nl.
De themabijeenkomst over de Vervolgde Kerk wordt gehouden in Ons Centrum, Kruisweg 30 Marum en begint om 19:30.