Kerkpleintje straks weer in goede staat

kerktolbert

TOLBERT – Op verzoek van de Plaatselijke Commissie van de kerk in Tolbert, is Oldebert, vereniging van Dorpsbelangen Tolbert, een actie gestart om de bij de kerk op het pleintje in het centrum aanwezige bankjes, het startpunt van het Tolberter Tochtje en een fietsknooppunt, weer in goede staat te brengen. Het betreft hier vier bankjes, een bankje in 1996 geschonken door Oldebert aan de bevolking van Tolbert bij haar 75-jarig bestaan en drie bankjes die eigendom zijn van de gemeente Leek. Oldebert heeft een verzoek gedaan om een bijdrage aan het Coöperatiefonds van de Rabobank, waarop de bank positief heeft gereageerd. Daarnaast leveren de gemeente, de plaatselijke commissie van de kerk in Tolbert en Oldebert een bijdrage om het geheel mogelijk te maken. De werkzaamheden zullen na de vakantieperiode worden uitgevoerd.