‘Kijk ook naar bouw op andere locaties en onderzoek mogelijkheden voor erfpacht’

Raad wil nieuw voorstel starterswoningen in gemeente

RODEN – Dat er na vijf jaar praten over starterswoningen in Nieuw roden nog helemaal niets van de grond is gekomen, verdient geen schoonheidsprijs, zo luidde communis opinio in de gemeenteraad. De Stichting Jong en Duurzaam Nieuw Roden probeert al sinds 2010 betaalbare woningen voor starters in het dorp te realiseren. Nu dreigt ook de laatste optie, woningbouw aan de Langewijk-Bisschopswijk  te mislukken. Te complex: vervuilde grond en protesterende omwonenden.
“We hebben het plan aan alle kanten bekeken, maar komen hoe dan ook uit op een negatieve grondexploitatie”, aldus wethouder Kosters over de plannen voor de Bisschopswijk. Hij zei dat de gemeente de kosten van de bodemsanering –de grond is vervuild met asbest en zware metalen- op zich wilde nemen, maar stelde ook er daarmee nog niet te zijn. De raad vond dat er dan maar andere locaties moesten worden bekeken. “Investeer die vier ton voor de sanering in de voormalige Meester de Vriesschool en bouw er appartementen in”, opperde Harry Waals van Lijst Groen Noordenveld. Ook D’66 en Groen Links vinden dat er naar alternatieven moet worden gekeken. Ook de mogelijkheden voor een erfpachtconstructie zouden onderzocht moeten worden, stellen zij.
Met de wetenschap op een negatieve grondexploitatie uit te komen, vinden de fracties het risico te groot om hun toestemming te geven voor de bouw van de woningen. Stichting Jong en Duurzaam Nieuw Roden wil niet dat de woningen meer gaan kosten dan een ton. Maar daarmee ontstaat een tekort van 55.000 euro op de exploitatie. Verschillende partijen vonden dat de stichting zich iets flexibeler zou kunnen opstellen en niet per se moet willen vasthouden aan die ton. Over één ding zijn alle fracties het roerend eens: er moet iets gebeuren voor starters in de gemeente. Ook jongeren in Roden en Norg hebben om starterswoningen gevraagd. In een pilotproject voor Nieuw Roden ziet Kosters niets. “We willen geen precedent scheppen.”
Het college kreeg van de raad de boodschap met een nieuw voorstel te komen. Koster zei dat –ie er tijdens een nachtje slapen chocola van probeert te maken en dat hij de uitkomsten daarvan op 24 juni in de raad presenteert.