Kijken naar de vogeltjes in Haulerwijk

Haulerwijk vogelshow

HAULERWIJK – Vogelvereniging Ons Genoegen uit Haulerwijk organiseerde de afgelopen dagen alweer voor de 25e keer de vogeltentoonstelling/show in dorpshuis De Enter. Er was ook dit keer van alles te zien: grote parkieten, papegaai-achtigen, kanaries en tropische vogels. Daarnaast was er een verkoopklasse aanwezig. De organisatie lag dus in handen van Ons Genoegen, de club die in november 1989 opgericht werd. De vereniging telt zestig leden en staat vooral te boek als gezellig. Actief is de club zeer zeker ook. Zo is er iedere maand van september tot en met april een contactavond met filmavonden, lezingen over voeders en ziektes en natuurdia’s. De avonden zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Verder is de vereniging te vinden op de Snikke- en avondmarkten. Zie voor meer informatie de website: www.vogleeverenigingonsgenoegen-haulerwijknl.