Kikkeropvang

”Kikkeropvang? Het moet niet gekker worden”. Ik hoor het u denken. Opvang voor vluchtelingen, o.k., voor daklozen, ook goed, en voor apen, zeehonden, ezels, honden, katten, egels, konijnen, cavia’s…etc., we zijn er wel heel erg goed in, in het opvangen van mensen en vooral van dieren die hulp nodig hebben. Slaan we er in door? Misschien wel wat betreft bepaalde dieren, het zou best een onsje (of meer) minder mogen. En gaan we wat doen aan kikkeropvang? Ik zal het u uitleggen.

 

Ik heb het hier over de Bruine kikker. De kikker die vroeg in het voorjaar in onze vijvers (en elders) eitjes in een klont afzet. Dat gaat gepaard met een soort licht geknor. Heel wat anders dan het verbale geweld van de Groene kikker. Die kwaakt je de oren van je hoofd. Voor de Bruine kikker heb ik daarom best enige sympathie en hoop dat er veel nakomelingetjes op de wereld worden gezet. Maar daar komt weinig van terecht. Dat is trouwens ingecalculeerd, want in één klont dril zitten wel 200 eitjes. Als daar een stuk of wat het volwassen stadium halen is het al goed voor het in stand houden van de populatie. Maar er zijn veel kapers op de kust die het hebben voorzien op kikkervisjes. En op het dril. Watersalamanders. Die beesten doen zich daaraan te goed en terloops worden de kikkertjes in spe erbij verorberd. Het is mooi dat er veel Kleine watersalamanders in mijn vijver huizen, ik schat dat er minstens een stuk of vijftig zitten en dat zijn er zoveel dat er 0,0 % overblijft van het dril. Dat is bij mijn buren ook het geval en die hadden minstens 50 klonten dril in hun vijver. Zo sterft de Bruine kikker (hier) uit en moest er een list worden bedacht. Er moest een kikkeropvang komen.

 

Daarvoor heb ik een stuk plastic gebruikt waarmee in de vijver een aparte afdeling voor de kikkers is gecreëerd. Dat ziet u op de foto. Eerst had ik dat nog niet goed voor elkaar en konden de watersalamanders er nog in kruipen en deden dat dan ook massaal. Nu kunnen ze er met geen mogelijkheid meer bij en kunnen van de 8 klonten dril (minus eerder opgelopen schade) zich pakweg een stuk of 500 kikkervisjes tamelijk onbekommerd ontwikkelen. Het is best grappig om te zien dat aan de ene kant van het plastic kikkervisjes rondzwemmen, terwijl aan de andere kant watersalamanders, die ze zien zwemmen, vergeefs hun best doen ze naar binnen te slurpen. Het is nu de bedoeling ze een aantal weken flink te laten ontwikkelen zodat daarna eerst de helft in de vijver kan worden uitgezet en later de rest als het redelijk goed gaat. Ook dan zal er best nog veel verloren gaan, want een Merel die een kikkertje ziet zwemmen pikt ze uit het water. Kraaien doen dat ook en er zijn waterkevers en libellenlarven (nimfen) die ze aanvallen en niet te vergeten kikkers. Kannibalisme is kikkers niet vreemd.

Goed nieuws

Vorige week ging het over de weidevogels die het op een terrein van Aalt van der Horst uit Enumatil zo goed doen. Maar ook dat hij volgend jaar ermee stopt. Toch gaat hij wel door met het weidevogelvriendelijk beheren van dat ene terrein en het is tevens zijn bedoeling zijn eromheen liggende percelen er ook bij te betrekken. Dat is goed nieuws! En nu maar hopen dat Aalt minstens 106 jaar wordt.

Mees zonder kuif

Nog een week eerder plaatste ik een oproep aan degene waarvan ik een melding had ontvangen dat er bij hem een Kuifmees in een nestkastje broedt. De Kuifmees is mijn lieveling onder de mezen en wellicht kon er een leuke foto worden gemaakt. Meneer meldde zich, maar toen ik hoorde wat zijn adres was, midden in Roden, begon ik sterk te twijfelen aan de juistheid van de melding. De Kuitmees relateer je, net als de Zwarte mees, aan bossen met naaldbomen en die heb je niet in het centrum van Roden. Het bleek dan ook niet te kloppen. Het was ’gewoon’ een Pimpelmees die misschien door het in en uitvliegen van de kleine nestopening wat opgerichte kopveertjes had. Meldingen van ’echte’ Kuifmezen blijven uiteraard van harte welkom!