‘Kinderen moeten zo normaal mogelijk kunnen opgroeien in een gezin’

RODEN – Afgelopen woensdag ondertekende wethouder Jeroen Westendorp namens de gemeente Noordenveld een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van pleegzorg. Samen met het Leger des Heils, Timon, William Schrikker Pleegzorg en Yorneo wordt een intensieve samenwerking op touw gezet, met als doel het werven van pleegouders. Er is namelijk veel vraag naar pleegouders.  Wethouder Westendorp liet weten zoveel mogelijk kinderen een ‘zo normaal mogelijk gezinsleven’ te wensen. ‘Soms kan het zijn dat door problemen een kind even niet bij zijn of haar ouders kan wonen. Dan is het fijn dat een pleeggezin tijdelijk voor een kind kan klaarstaan.  Ik ben blij met de ontwikkeling binnen de Jeugdzorg om kinderen vanuit tehuizen zoveel mogelijk plek te bieden binnen gezinnen. Wij vinden het mooi dat de pleegzorgaanbieders de handen in één hebben geslagen zich samen gaan inzetten voor meer pleegouders in Drenthe’, aldus Westendorp.