Klaas Elzinga

Peize MMH K elzinga

Naam: Klaas Elzinga

Functie: Voorzitter Senioren Belang Peize

“Senioren Belang Peize kun je, ik zal het wat dat betreft formeel en kort houden, zien als het alternatief voor de ANBO, waarvan ik ook voorzitter ben geweest. Dat de afdeling Peize van deze ouderenbond, net als veel andere afdelingen, uit deze organisatie is gestapt, werd veroorzaakt door de in onze ogen ‘dwangmaatregelen’ die deze bond ons op financieel en organisatorisch gebied wilde opleggen. Dat pikten wij niet; vandaar dat we ons, en met ons heel veel ANBO-leden, hebben afgescheiden. Telde de Peizer afdeling van de ANBO destijds ruim 200 leden, sinds wij ons als Peizer Senioren Belang verzelfstandigd hebben, hebben we nu al een ledenbestand van bijna 130! Ik was sedert een jaar ANBO-voorzitter en vorm nu, samen met de ook ‘oude’ ANBO-bestuurders, secretaris Aaffien Hoiting en penningmeester Hannie Pakes, het nieuwe bestuur van Senioren Belang Peize. We hebben ons met onze nieuwe vereniging ook aangesloten bij de NVOG – dat staat voor Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden – waarbij onder andere de KBO en PCOB plus veel andere pensioenbonden zijn aangesloten. Daardoor zijn ook onze nationale belangen in goede handen. Deze vereniging heeft namelijk een zetel in de SER, dus is er ook overleg met de regering. En volledigheidshalve: de opleiding van de belastinginvullers en de korting bij de zorgverzekering blijft eveneens mogelijk.

Eind vorige maand hebben we onze officiële oprichtingsvergadering in ons ‘clubhuis’, café Ensing, gehouden. Die was met maar liefst 70 belangstellenden goed bezocht. We gaan er dan ook voor om onze leden weer een programma te bieden dat in de eerste plaats is afgestemd op plaatselijke activiteiten. De eerste Kaart- en Spelmiddag vindt morgenmiddag, woensdag 17 februari om 13.30 in Café Ensing plaats. Was het lidmaatschap bij de ANBO 40 euro per jaar waarvan wij als plaatselijke afdeling 4,25 euro voor activiteiten mochten besteden, nu betaal je bij Senioren Belang Peize slechts 25 euro per jaar en dat bedrag komt geheel aan onze plaatselijke activiteiten ten goede. Tot slot: Wilt u méér weten, bel me gerust: 050-5032016”.