Kleine tussenbalans college 2018

Nu het einde van 2018 nadert, geeft dat gelegenheid om de tussenbalans eens op te maken. Voor zover dat kan natuurlijk, want het huidige college werd pas in mei van dit jaar geïnstalleerd. Bedenk daarbij nog eens dat twee van de vier wethouders nieuw zijn en het is makkelijk te veronderstellen dat een tussenbalans nog wat vroeg is. Desondanks is het aardig om even  te kijken naar de meest spraakmakende onderwerpen van het afgelopen politieke jaar. Voor zover die onderwerpen er waren natuurlijk, want als ik mijn inmiddels gepensioneerde collega van het dagblad mag geloven, is Noordenveld de saaiste gemeente waarin hij ooit gewerkt heeft. En dan te bedenken dat hij toch meerdere decennia raadsvergaderingen heeft bijgewoond…

Een belangrijk en redelijk groot onderwerp was de Expeditie Norgerduinen. Hier zijn het afgelopen jaar flinke stappen in gemaakt. Sterker nog: de manier waarop de gemeente Noordenveld het vraagstuk van permanente bewoning is aangevlogen, kwam de verantwoordelijke wethouder Henk Kosters op complimenten te staan. Onder andere gedeputeerde Tjisse Stelpstra sprak zich lovend uit over de manier waarop men in Norg met een toch vrij precair onderwerp aan de slag is gegaan.

Diezelfde Kosters wachtte afgelopen jaar misschien wel de moeilijkste taak van allemaal. De Centrumontwikkeling van Roden riep veel vragen op en zal betrokkenen meer dan eens een slapeloze nacht hebben bezorgd. Inmiddels is er niet ontzettend veel duidelijk, behalve het feit dat de wethouder zich gesteund voelt door de meerderheid van de gemeenteraad en de Zakenkring, om de komende jaren met frisse moed aan de slag te gaan. Er is geld beschikbaar gesteld en er zijn plannen gepresenteerd. Maar hoe en wanneer die plannen precies zullen worden ingevuld, moet de komende jaren blijken.

Museum Havezate Mensinge is inmiddels in rustiger vaarwater gekomen. Er dienden een aantal plooien glad gestreken te worden, maar wethouder Alex Wekema zag zich gesteund door de meeste vrijwilligers en was dan ook verbaasd dat één van de vrijwilligers toch openlijk haar wantrouwen de gang van zaken uitsprak. ‘We weten uit welke hoek deze kritiek komt’, liet iemand van de PvdA-fractie mij weten, doelend op de oppositie. Inmiddels lijkt de rust helemaal terug op de Havezate en momenteel wordt er een samenwerking met Speelgoedmuseum Kinderwereld onderzocht. Want, zo bleek uit het onderzoek waar Nina Hiddema zich onder andere mee bezig heeft gehouden, samenwerken is in deze tijd essentieel voor het voortbestaan van kleine musea.

Wethouders Ipema en Westendorp hebben het afgelopen jaar ook niet stilgezeten. Ipema kon direct aan de bak met het duurzaamheidsdossier, wat zij overnam van wethouder Jos Huizinga. Die laatste is inmiddels wethouder in de gemeente Zwijndrecht en sprak daags voor zijn vertrek de volgende voorspellende woorden: ‘Het klimaatneutraal maken van onze gemeente gaat een pijnlijk proces worden en zal geld veel kosten.’ Niet bepaald de woorden waardoor je zin krijgt om je tanden in dit dossier te zetten, maar eerlijkheid kan je de oud-wethouder van Noordenveld in dit geval niet ontzeggen. Over pijnlijk gesproken. Onlangs had gedeputeerde Stelpstra kritiek op de duurzaamheidsplannen van de gemeente Noordenveld. Later gaf hij aan dit niet negatief te bedoelen, maar zo werd dat wel degelijk opgevat door betrokkenen vanuit Noordenveld.

Wethouder Westendorp zit ondertussen tot over zijn oren in de sportwereld. Voor zover hij dat nog niet zat natuurlijk, want de vrijdagavond voetballer van ONR bleek onlangs ook over een bijzonder loopvermogen te beschikken. Westendorp is druk bezig met een breed gedragen sportakkoord. Daarnaast mag VV Roden zich al stiekem beginnen te verheugen op een kunstgrasveld. Ook het kunstgrasvraagstuk werd afgelopen weekend op Twitter al weer aangehaald, omdat zowel Roden als GOMOS thuis de boel moesten afgelasten. Nu Roden hoge ogen gooit in de tweede klasse en GOMOS zich zomaar eens zou kunnen handhaven in de eerste klasse, is het volgens GOMOS-trainer Bakering hoog tijd voor kunstgras. Maar ja, er zijn meer sporten dan voetbal alleen.

Ze houden zichzelf mooi bezig, die heren en dame van het college. Nog één raadsvergadering zijn zij verwijderd van een klein reces, voor zover je daar van mag spreken natuurlijk. Want het werk gaat gewoon door. Zoals alles altijd doorgaat. Behalve het voetbal in Noordenveld. Dat wordt bij tijd en wijle afgelast.

Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema