Kleintje Cultuur – Jisca van Son: ‘Ik sta altijd open voor ideeën en samenwerking’

Cultuur moet niet voor lief genomen worden, daarvoor is het te belangrijk

NOORDENVELD – Jisca van Son is cultuurcoach in de gemeente Noordenveld. ‘Cultuur is een breed begrip. Van natuur tot theater, van samen muziek spelen tot het maken van een foto, van kunstmanifestaties tot kleine exposities. Noordenveld kent op dit gebied een gevarieerd aanbod. Toch blijven er voldoende uitdagingen over,’ zegt Jisca van Son.

Sinds september 2020 is zij de nieuwe cultuurcoach in dienst van Welzijn in Noordenveld. Corona zit helaas een goede inwerkperiode behoorlijk in de weg. ‘Het liefst maak ik met iedereen in de culturele hoek een afspraak om een gesprek over dit onderwerp aan te gaan. En tuurlijk, liefst fysiek aan de keukentafel.  Ik mis dat enorm. Maar goed, het zij zo, die contacten komen ook later wel tot stand. Ik kan mij nu richten op andere zaken. Ik heb onlangs een subsidieaanvraag voor een Cultuurmover de deur uit gedaan. Ik hoop dat dit resultaat zal gaan opleveren. Deze Cultuurmover brengt op een laagdrempelige manier cultuur dichter bij de inwoners thuis. Cultuurparticipatie, kunst en cultuur in een bus, op elke plek in de gemeente inzetbaar. Zo kunnen we talent ontdekken, kunnen mensen geprikkeld worden.’

Bij WiN is de 24-jarige Jisca van Son ook de beroepskracht die gaat over jonge mantelzorgers en meedoet met het project WiJ Buurten. Veelzijdig inzetbaar dus en dat bevalt haar wel. In haar kleuterjaren is zij verhuist naar Roden en zij weet zodoende haar weg in het dorp en de gemeente te vinden. ‘Vaak bezocht ik met mijn ouders theateroptredens. Ook heb ik theaterlessen gevolgd bij het jeugdtheater van Feniks in De Dobbe in Roden. Mijn opleidingen liggen hiervan in het verlengde. Enige tijd heb ik als student Docent Theater gestudeerd en heb ik Culturele Maatschappelijke Vorming in Leeuwarden gedaan. Ook heb ik de driejarige opleiding tot Regisseur in het Amateurtheater gevolgd bij Keunstwurk. Theater is wel mijn ding, het loopt als een rode draad door mijn leven. Ooit ben ik Drents kampioen geweest met ‘Stiefkiekn’. Ik was als levend standbeeld geschminkt als Ot van de bekende beeldjes ‘Ot en Sien’ bij ons in het dorp op de brink. Sinds een paar jaar zit ik ook in de jury van dit jaarlijkse festival.’

Wie enige tijd met Jisca van Son spreekt over cultuur in Noordenveld bemerkt dat woorden als samenwerking, groepsproces, meedoen, verbinden en aanjagen steeds terugkomen. ‘Ik sta altijd open voor ideeën en samenwerking, ’laat zij weten. ‘Er zit kracht in het samen bedenken en uitwerken van plannen. Het is net als bij toneel. Een repetitie is voor mij net zo belangrijk als het optreden. Je bent gezamenlijk verantwoordelijk voor het eindresultaat. Samen iets moois bereiken is hierbij het uitgangspunt.’

De cultuurcoach werkt vooral vraaggericht. Het brengt partijen en organisaties bij elkaar, wakkert initiatieven aan en versterkt daarmee kunst en cultuur in Noordenveld. De cultuurcoach stimuleert culturele activiteiten en bevordert onderlinge samenwerking. Kennisuitwisseling en het geven van advies bij het indienen van subsidie- en fondsaanvragen hoort er ook bij. De werkdagen van Jisca van Son zijn de maandag, dinsdag en donderdag. Wie meer wil weten kan bellen met het Servicebureau van WiN 050 3176500 of mail naar jiscavanson@stwin.nl.

Jisca van Son: ‘Cultuur moet niet voor lief genomen worden, daarvoor is het te belangrijk. Het gaat er bij mij ook niet om dat je per se topprestaties moet leveren. Nee, gewoon meedoen, creatief bezig zijn, doen wat je hart je ingeeft op dit vlak, dat vind ik veel belangrijker.’