’Knabbelinsekten voor jonge zangers?’

Politiek Leek

LEEK – Het zal voor sommigen moeilijk slikken zijn, want bij Jumbo kunnen we ons vanaf vorige week tegoed doen aan eetbare insecten zoals buffalowormen, meelwormen en wasmotlarven. Dan te denken aan al die muggen en neefjes die ik de laatste maanden van het leven heb beroofd. Bijna stelen uit je eigen portemonnee. De hele familie had van mijn slachtpartij een paar weken mee kunnen dikdakken. Sorry, maar zolang er nog bloemige aardappelen zijn en macaroni, laat ik het eten van insecten graag aan de liefhebbers over. Als raadslid heb niet alleen ik, maar ook de rest wel wat anders aan het hoofd dan het eten van larven. Reden, Leek in 2015 bijna 1,3 miljoen tekort. Het betekent de komende jaren een zorgelijke financiële situatie voor de gemeente. Vanaf 1 januari krijgt de gemeente er extra taken bij in de vorm van jeugd, zorg en werk. 12 miljoen voor deze opdrachten inclusief participatie en de werkvoorziening. Wat het grondbeleid betreft, in mijn vorige column heb ik hier uitgebreid aandacht aan geschonken. Natuurlijk heeft het alle aandacht van de gemeente en als eerste de raad nodig, maar dit keer wil ik het woord vertrouwen toch maar een keer gebruiken. Als de economie aantrekt, de kavelverkoop in Oostindië doorgaat zoals het op dit moment lijkt en wie weet Leeksterveld voor een aantal bedrijven een toplocatie blijkt, dan is Leek ineens spekkoper. Het geld wat nu nodig is om het al eerder voorziene tekort in de begroting van 2015 eenmalig te dekken uit de reserves, kan dan in de komende jaren stapsgewijs hopelijk weer worden aangevuld. Ik besef dat het lijkt op goochelen met cijfers op een manier waarmee sommige directeuren van woningcorporaties zijn weg gekomen. Gelukkig niet, maar na zeven magere jaren wordt het toch weer tijd voor zeven vette jaren. Dus ‘vertrouwen’, moeten we toch allemaal wel eens? Ondanks dat zal de raad tijdens de raadsvergadering 12 november voldoende vragen hebben over de programmabegroting van 2015. Een van de belangrijkste punten uit het coalitieakkoord zal ten koste van alles moeten worden bewaard en staat dan ook genoemd in de begroting. ‘De komende jaren moet worden voorkomen dat er zal worden getornd aan het benodigde geld voor jeugd, zorg en participatie’. Gelukkig hoeft de raad ondanks het papierloos werken niet de begroting uitpuzzelen op eigen ipad. Tijdens het technisch beraad over de begroting werden papieren boekwerken uitgedeeld. Weer lekker je eigen portefeuilles doornemen, aantekeningen maken, onderstrepen en er vragen naast noteren. Lang leve het papier. Een dag later kreeg elk raadslid en vervangend raadslid een spiksplinternieuwe ipad overhandigd. Niet gratis en voor niks, het blijft eigendom van de gemeente en alleen bedoeld voor raadswerkzaamheden. De kosten hiervan moeten vooral komen uit de opbrengst van papierloos werken. Ondanks het op elke eurocent moeten passen zal burgemeester Berend Hoekstra samen met zijn echtgenote op 11 november de kinderen met hun lampions ontvangen in winkelcentrum De Liekeblom tussen 17.00 en 19.00 uur. Niet om hen om een bijdrage te vragen voor de tekorten, maar om ze toch een kleinigheid te overhandigen. Wie weet knabbelinsekten. ’t Is tenslotte beter te geven dan te nemen. Doordat Beusmeat de uitzendkrachten heeft ontslagen, komt er nu ook de bouwkeet door de vast en zeker teleurgestelde aannemer is weggehaald, waarschijnlijk geen Polenhotel. Door het vertrek van de Polen staat Hotel Leek leeg. De bedoeling is dat dit hotel nog dit jaar wordt gesloopt. Waarschijnlijk na jaren van gebruik ook niet meer geschikt als fatsoenlijk onderdak, mocht er extra ruimte voor asielzoekers moeten komen. De tijd en het college zullen hopelijk ook hier een oplossing voor vinden als de nood aan de man en vrouw is. ‘Ik groet u’. ‘Moi’.