Koningsdag en goede doelen: een perfect huwelijk!

Organisaties presenteren zich al jarenlang tijdens Koningsdag in Roden. Aan de ene kant om hun organisatie meer bekendheid te geven, aan de andere kant om spijkers met koppen te slaan en dus geld in te zamelen. Ook dit jaar gebeurt dit weer, zonder dat het voor de bezoekers vervelend wordt.

Zo kan er op de markt bingo gespeeld worden voor bomen in Bongo, Noord Ghana. Het is daar erg droog voor een groot deel van het jaar. En als het wel regent, spoelt het er zo hard dat de vruchtbare grond wegspoelt. Onder leiding van Clothilda Atampugbire zijn er al twee boomkwekerijen opgezet die zoveel mogelijk bomen terug moeten brengen. Sommige bomen geven vruchten om op te eten of om er olie van te maken. Daarmee kun je geld verdienen. Nu wil ze graag nog vier kwekerijen starten in omliggende dorpen om nog meer mensen te kunnen helpen. Voor een euro mag je de balletjes laten rollen. Voor de mensen in Ghana levert dat geld op om bomen van te planten en deelnemers levert het ook wat op. Want of je nu hier meedoet of daar ondersteunt: het is altijd prijs.

Ook de Werkgroep Tsjernobyl staat al een aantal jaren op de markt met een verloting. De werkgroep bestaat uit vrijwilligers die zich al een kwart eeuw belangeloos inzet voor de gezondheid van kinderen uit de radioactief besmette gebieden rond Tsjernobyl. De werkgroep is vooral bekend vanwege de aansterkvakanties die het biedt aan kinderen die vier weken lang naar Nederland komen. Die kinderen hebben vaak een groeiachterstand, bloedarmoede en of een verminderde schildklierwerking. De kinderen verblijven bij gastgezinnen in Roden en Leek. Alle kinderen zijn welkom, maar kinderen met een slechte thuissituatie krijgen de voorkeur. Ze worden begeleid door twee leerkrachten. De kinderen worden maximaal twee keer uitgenodigd voor een vakantie in deze regio. Ze volgen hier een dagprogramma met sport en spel en bezoeken bijvoorbeeld Wildlands in Emmen en Schiermonnikoog. Het is voor zwoel kinderen als gastouders elk jaar weer een bijzondere ervaring. De werkgroep is afhankelijk van sponsoren en een aantal jaarlijks terugkerende acties: de Nieuwjaarsduik op het Ronostrand, de Koningsmarkt in Roden, de jaarlijkse wijnactie in samenwerking met Van Erp en de kerstmarkt in Roden. De werkgroep is onderdeel van de Stichting Oost West Kontakten en bestaat uit negen werkgroepleden. Zij onderhouden de contacten in Bychov, het fonds in Minsk en organiseren de vakantiemaand in Roden en Leek. Daarnaast steunt de werkgroep kleinschalige projecten in Wit Rusland zoals het opknappen van schoolgebouwen, uitdelen van voedselpakketten en ondersteunen ze het lokale kinderopvanghuis.

Ook te gast dit jaar is Imarika Initiative. De opbrengst van de zelfgemaakte Afrikaanse producten is voor het initiatief dat Marloes Bosker, opgegroeid in Roden, heeft opgezet in de sloppenwijken Mukuru in Nairobi, Kenia. Doel is hulp bieden aan de gehandicapten en hun moeders in deze wijk. De kinderen zitten veelal opgesloten in een donkere hut en voor de ouders- veelal alleenstaande moeders- is geen ondersteuning. Vorig jaar werd door Imarika Initiative  een kinderdagverblijf geopend voor gehandicapte kinderen en om dit te kunnen bekostigen is een winkeltje geopend. Het is de bedoeling dat de opbrengsten hier van in de toekomst voldoende zullen zijn om het winkeltje en het kinderdagverblijf draaiende te houden. Maar: zeker in de beginjaren is financiële steun onontbeerlijk. Koop dus bij Imarika op de Koningsmarkt in Roden!

Er kan dit jaar ook gesjoeld worden op de markt. Naast plezier, is het doel om geld op te halen voor een schoolproject in Bondeko in Uganda. Daar wordt kwaliteitsonderwijs geboden aan kansarme kinderen uit arme en vaak gebroken gezinnen. Elke euro is daar het driedubbele waard. ‘We hebben lokalen opgeknapt, maken kleine klasse, gebruiken allerlei vernieuwde leermiddelen en een creatieve onderwijsaanpak’, zegt Jan Aukema. ‘Er wordt voor rekenen en taal zelfs gebruik gemaakt van IPads, een proefproject voor Afrikaanse landen. Voor die kansloze kinderen gaat er een hele nieuwe wereld open. Onderwijs volgen is op de Bondekoschool leuk en boeiend. De kinderen zijn onze grootste ambassadeurs. Ze krijgen niet alleen dagelijks eten en vitaminen, ze weten ook dat ze niet meer worden geslagen. Het gevolg is een enorme kwaliteitssprong in de onderwijsresultaten. Andere scholen komen al kijken, het ontgaat daar niemand. De school is een groot succes en stagiaires en leerkrachten uit Nederland ondersteunen het onderwijs. Een Nederlander, die al 35 jaar in Afrika werkt, volgt alles daar op de voet. Natuurlijk kost de school geld. We moeten elk jaar minimaal 20.000 euro bij elkaar scharrelen. Scharrel met ons mee. Sjoel mee of koop een potje jam’, besluit Aukema.

Ook op de markt: de Stichting Voedselbank Noordenveld Leek; opgericht om mensen in financiële problemen en met een minimaal budget voor levensonderhoud te helpen met een voedselpakket. De Voedselbank is neutraal, onafhankelijk en transparant in haar verantwoording. Om dit te realiseren wordt medewerking gezocht met leveranciers en particulieren om overtollige voorraden of financiële bijdragen te doneren. Voedselbank Noordenveld Leek is aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie. In Leek en Roden worden pakketten verstrekt aan ongeveer honderd huishoudens. De Voedselbank verstrekt gratis en zoveel mogelijk voedsel dat door anderen wordt gedoneerd. De criteria om in aanmerking te komen zijn per 1 januari van dit jaar verhoogd en vastgesteld op een besteedbaar inkomen voor levensonderhoud en kleding per maand minder dan: voor een alleenstaande 200 euro, plus tachtig euro per extra volwassene/kind. Voor een gezin met twee kinderen betekent dit een besteedbaar budget van 440 euro. Gelukkig is er landelijk gezien meer aandacht en is er een toename van het aantal leveranciers. Ook worden meer producten gedoneerd. Desondanks kan Voedselbank Noordenveld Leek alle steun gebruiken. Help ze!