Koninklijke Onderscheiding voor Hilko Snip

NUIS – Burgemeester Henk Kosmeijer reikte zaterdag een Koninklijke Onderscheiding uit aan Hilko Snip uit Nuis. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Snip is al vanaf 1991 zeer actief vrijwilliger bij de vereniging Beatrixoord, afdeling Marum. De vereniging organiseert jaarlijks in de periode oktober tot en met april een zevental klaverjastoernooien in verschillende dorpen.  Snip is betrokken bij de voorbereidingen en houdt gedurende de toernooien het wedstrijdverloop scherp in de gaten. Ook houdt hij de scores bij van de toernooien, waaraan doorgaans tussen de zeventig en tweehonderd mensen deelnemen. Verder is Snip vanaf 1988  actief bij andere activiteiten die betrekking hebben op Beatrixoord: denk aan meerdere verlotingen en de Drentse toneelavond. Bij alle activiteiten wordt geprobeerd geld over te houden voor revalidatie bij Beatrixoord. Jaarlijks wordt ruim zevenduizend euro geschonken. Snip is ook nog vrijwilliger bij de Vrijborg in Nuis waar hij klust, repareert en schoonmaakwerkzaamheden verricht.