Kosmeijer maakt zich zorgen over thema ‘verwarde personen’

MARUM-Nieuwjaarsreceptie-2016-04

Nieuwjaarsreceptie gemeente Marum

MARUM – Burgemeester Henk Kosmeijer van de gemeente Marum stond in zijn toespraak tijdens de Nieuwjaarsreceptie stil bij uiteraard de ontwikkelingen in de gemeente maar besteedde ook veel aandacht aan de vluchtelingenproblematiek. Marum is ondertussen in overleg met het COA over een kleinschalige opvang. De burgemeester liet verder weten wat bezorgd te zijn over het thema ‘verwarde personen’.

‘Marum is een veilige plek om te wonen en te werken. Alle cijfers wijzen dat uit. Dat neemt echter niet weg dat er ook in Marum situaties kunnen ontstaan die bij mensen het gevoel van veiligheid aantast. En dat neemt al helemaal niet weg dat het gevoel van veilig zijn voor een groot deel bepaald wordt door nationale en internationale ontwikkelingen. De aanslagen in Parijs zowel in het begin van 2015 als aan het einde van dat jaar hebben op z’n minst in Europa het gevoel van je veilig voelen ernstig aangetast. En dat gevoel masseer je niet zomaar even weg’, zei Kosmeijer, die daarna op het thema vluchtelingen inging. ‘ Met het opvangen van vluchtelingen hebben we nog maar de eerste stap van het probleem te pakken. Het afgelopen jaar bestond de totale vluchtelingenstroom voor meer dan zestig procent uit Syriërs. Vanwege hun herkomst, uit oorlogsgebied, is de verwachting reëel dat het overgrote deel van hen de status van vluchteling zal krijgen en dat daarmee deze mensen moeten doorstromen naar onze reguliere woningmarkt. Deze opgave is wellicht nog groter, maar op dit moment wat minder in het oog springend. In Westerkwartierverband zijn we hierover al intensief in overleg met Woningbouwcorporatie Wold en Waard.’

Kosmeijer behandelde uiteraard meer. ‘2015 was het eerste jaar dat gemeenten de verantwoordelijkheid kregen over grote zorgvraagstukken. En hoewel er zich het afgelopen jaar geen grote incidenten hebben voorgedaan, mogen we hierop niet gerust zijn. Met name het thema verwarde personen baart mij wat dat betreft wel zorgen. In de reguliere instellingen is steeds minder plaats voor de opvang en begeleiding van deze mensen waarmee de druk op de samenleving en de gemeente toeneemt, alsmede ook de daarmee gepaarde risico’s. Aan het einde van 2015 moest in Marum een flat aan de Wending worden ontruimd vanwege explosiegevaar. Gelukkig is dit incident letterlijk met een sisser afgelopen. Even later hebben we in Drachten kunnen zien wat de gevolgen van een gasexplosie in een flat kunnen zijn. Bezuinigingen in de zorg zijn in ons land onontkoombaar, maar bij het maken van keuzes moeten wij ons wel zeer bewust zijn wat de mogelijke gevolgen daarvan zullen zijn voor onze samenleving.’