‘Koudwatervrees en censoren langs het BMX pad’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

De zomerpauze is voorbij en de irritatie is al weer voelbaar. In de raad van Noordenveld. Wat is er aan de hand? Er was een commissie Werkwijze. Die kwam een half jaartje geleden met het voorstel om het overleg der politieke partijen een week te vervroegen… Daar was wel wat op af te dingen, maar toch ging het presidium in meerderheid akkoord. De gevolgen zijn van praktische aard. Voor de griffie is het een onmogelijke taak de raadsstukken tijdig op te sturen. Dat is lastig vergaderen. Zonder stukken voor de partijen. Ik hoorde veel gemor… Daar komt onweer van… Even geduld tot de volgende vergadering van het presidium…
Gemor was er al… vorige woensdag over de BMX-routes door de natuurgebieden in Noordenveld… stimuleert het toerisme en een heleboel andere zaken. Voor de vakantie was er in de Raadscommissie al over gesteggeld. Reint-Jan Auwema (wethouder Gemeentebelangen) had zijn lobbywerk goed gedaan. Vanuit de rechtse fracties krijgt ie hiervoor alle steun. Het mag dan ook een cent kosten. Daar doen LGN en VVD niet moeilijk over. Jan Klinkenberg (Groen Links) had wat aanmerkingen. Hij was voor fietsen, daar niet van, maar in ons land zijn geen bergen. Nu was hijzelf wel naar een Klinkenberg genoemd, maar dat was een heuvel, een motte, met een gracht eromheen om ongewenste elementen buiten te houden. Een heuvel in Drenthe nog wel, bij Oosterhesselen. Geen berg. Hij steekt nu nog hooguit een meter boven het maaiveld uit. Tegen “censoren” langs de routes om de deelnemers te tellen had hij een broertje dood. IT-kastjes langs het BMX-pad in de bossen… Ik vrees baldadige vernieling… Waarom mag dat wel een halve ton kosten? Het is wel voornamelijk overheidsgeld. Dit stak Pierre Baars (LGN) die wel voor groen, maar niet voor links wil doorgaan. “Mijnheer Klinkenberg, heeft u wel eens van smartphone gehoord” waarop Jan reageerde met “onzinnige vraag, ga ik niet op in…”.
Precies omgekeerd ging het toe met de route van Veenhuizen op de Wereld Erfgoedlijst. Die wordt in 2018 verwacht. Iedereen was positief over de rol van burgemeester Klaas Smit, die zich goed in het omvangrijke dossier had ingewerkt en de rol van zijn voorganger Hans van der Laan met verve had overgenomen. Ook bij VVD en LGN, niets dan lof…, alleen… Wij willen inzage in de te verwachten kosten en waarom zijn die allemaal nog niet begroot… Tineke Nieboer dacht daarbij vooral aan de kosten van een “Bezoekerscentrum”. Haar partijgenoot Baas repte zelfs van “een risico op Novatec-achtige toestanden…” Dit voorbehoud sloeg enigszins over op de rest. Er werd een toon gezet, die Anne Doornbos (PvdA) op zijn bekende wijze wist om te buigen: “Met stijgende verbazing bemerk ik de Koud Watervrees in deze raad. Mensen… we zijn al jaren bezig. Veenhuizen is in die tijd al haast van gedaante veranderd. Velen hebben daar al profijt van. Anderen staan te trappelen om in te haken…  Wat hebben de voorstellingen en het grote succes van het Pauperparadijs al niet te weeg gebracht. Vraag u maar eens aan de Recreatieondernemers…” dit werd gezegd in de commissie, krijgt dus een vervolg in de raad volgende week
Tenminste als de stukken op tijd naar de politieke partijen gestuurd kunnen worden. Democratische controle is heel wat eenvoudiger met de stukken op tafel…