“Kunst en cultuur kunnen mensen boven zichzelf”

frensgeurst

Kleintje cultuur (voor 11.11.14)

Wubbo Ockels zei: ‘Ik wil niet rouwen maar leven!’

uittillen, iets aanraken dat niet te verwoorden valt”

REGIO – Dit wordt een bijzonder verhaal. Want over projecten die door middel van kunst & cultuur de dood bespreekbaar maken en het taboe eromheen verder helpen doorbreken. Dat doet namelijk het Noorderlichtfonds, dat zich afficheert als een fonds voor projecten die licht, leven, kleur, schoonheid, ontroering of troost willen bieden in de laatste levensfase. “Het is,” zegt projectvoorzitter Laetitia Schweitzer, “een fonds voor projecten die helpen het leven ten volle te ervaren, in het besef van onze eindigheid of de naderende dood. Ons doel is, dat mensen menswaardig en op hun eigen manier afscheid kunnen nemen van hun leven en van de mensen om hen heen. Het helpt, als het leven nog kan worden gevierd. Met een lach en een traan. En met als motto: ‘We kunnen geen dagen aan het leven toevoegen maar wel leven aan de dagen.’”

Dit wordt, let wel, ook geen ‘bedelverhaal’ om geld, aldus Schweitzer. “Want het fonds is voortgekomen uit de ‘erfenis’ van de beoogde herberg voor ongeneeslijk zieken die niet kon worden gerealiseerd. Geld is er dus. Daarmee wil het fonds in de geest van de donateurs blijven bijdragen aan de kwaliteit van leven in de laatste levensfase. We zijn daarmee nu een jaar operationeel en krijgen steeds meer bekendheid. Alle concrete aanvragen worden beoordeeld of ze bij onze criteria aansluiten en naar vermogen gehonoreerd. Tot nu toe waren dat acht suggesties – de helft van het aantal ingediende aanvragen voor activiteiten die ontroeren, verbinden en soms zelfs een beetje blij maken. Kunst en cultuur zijn daarvoor bij uitstek de ingrediënten, want zij hebben het vermogen mensen boven zichzelf uit te tillen en iets aan te raken dat niet te verwoorden valt.”

Enkele van de laatste tot dusver gehonoreerde projecten worden hier wat nader belicht. Dat is onder andere het project ‘Openhartig’. Laetitia Schweitzer zegt daarover: “Muziek opent harten met liederen over vreugde en verdriet, hoop en trootst. Janneke Frens-Geurts (FOTO) zingt op locatie, dus eventueel bij mensen thuis en mits in het noorden van ons land. Ze weet met haar liederen mensen te raken en uit te nodigen tot een gesprek dat ze desgewenst – ze is psychologe – ook begeleidt. Ons fonds sponsort zo’n optreden bij mensen in de palliatieve fase. Wie meer wil weten kan haar mailen: janneke@frensgeurts.com. Een tweede voorbeeld is het theaterstuk ‘Verloren’ dat verhalen uit de oorlogstijd in Roden weer levend wil maken in de wereld van nu. Hebben de keuzes die mensen in oorlogstijd maakten iets van doen met onze huidige tijd? Theater is bij uitstek een middel om dat te onderzoeken. Meer info kunt u krijgen via Willemijn Bouma (Willemijn.bouma@hotmail.com) en Elly van Pagee (elly vanp@hotmail.com.”

“Van ’Diva Dichtbij’ oftewel ‘Zingen van mens tot mens’ wordt een optreden verloot,”gaat Schweitzer verder. “Hospices of andere palliatieve zorgvoorzieningen kunnen zich vast aanmelden voor de verloting via post@divadichtbij.nl onder vermelding van Winteractie 2014. Ook hiervoor verwijs ik graag naar de website www.divadichtbij.nl voor meer informatie. En dan noem ik tot slot nog de Suriname reis die een terminaal zieke Surinaamse mevrouw graag nog wilde maken om afscheid van haar familie en geboorteland te nemen. Iedereen in haar omgeving werkte er aan mee, alleen het geld voor een ticket ontbrak nog. Omdat deze laatste wens voor een vakantie zo aansloot bij het oorspronkelijke doel van Het Noorderlicht, besloot het fonds tot een bijdrage. Uiteindelijk maakte de donatie van een andere stichting deze reis helemaal mogelijk.”

Laetitia Schweitzer besluit: “Op onze website www.noorderlichtfonds.nl staan naast projecten ook inspirerende lees-, luister- en kijksuggesties. Klik die site eens aan, als u zelf suggesties hebt, zijn die ook welkom. Wubbo Ockels, inmiddels overleden, zei het treffend: ‘Ik wil niet rouwen maar leven!’ Daar sluit ons fonds zich graag bij aan.”