“Kwetsbare mensen worden onder druk gezet”

Senioren Westerkwartier in verweer tegen aanbesteding welzijnswerk

 WESTERKWARTIER – FNV Senioren Westerkwartier en het Sociaal Platform Senioren Westerkwartier, met daarin organisaties uit alle Westerkwartiergemeenten, maken zich zorgen over het welzijnswerk in de toekomstige gemeente Westerkwartier. “Hoe bestaat het dat een hulpverlenersorganisatie op afstand die van voor-af-aan moet beginnen met relaties opbouwen met de doelgroep in de voorronde het wint van een hulpverlenersorganisatie die met de poten in de grond al jaren contact heeft met de doelgroep”, stellen zij wijzend op het afvallen van SPiNN en het overblijven van De Nieuwe Zorg Thuis en Tinten Welzijnsgroep. “Kwetsbare mensen worden onder druk gezet.” In een ingezonden brief wijzen zetten Rinke Sietsma en Hans Greuter hun zorgen uiteen.

“Een gemeenteraad als onderdeel van de Nederlandse regering heeft de taak de gemeenschap zo optimaal mogelijk in te richten voor zijn bewoners, waarbij de middelen zoveel mogelijk gelijkelijk verdeeld worden. Dat geldt ook voor het organiseren van het welzijnswerk. De nieuw te vormen gemeente Westerkwartier wil één ingang voor het sociaal domein hebben, één partij die als aanspreekpunt fungeert voor al het welzijnswerk in het Westerkwartier. Zij is daarvoor een aanbestedingsproces begonnen, waarbij SPiNN inmiddels door loting is afgevallen. Uit ongenoegen over de gang van zaken rond de aanbesteding, heeft de door loting afgewezen partij de publiciteit gezocht en dat geeft een onverwacht en vooral verontrustend kijkje achter de schermen van het aanbestedingsproces. Door dit bestuurlijk hoogstandje is SPINN -één van de twee partijen die met de poten in de grond van het Westerkwartier staat- afgewezen. Van de overgebleven drie partijen komen twee van buiten de regio, dan zijn ‘Tinten Welzijnsgroep’ uit Gieten en ‘De nieuwe zorg thuis’ uit Meppel. De derde partij is Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn en komt dus uit de regio. Het commentaar van de gemeenten is dat ze “wisten dat dit zou kunnen gebeuren”. Welke overwegingen kunnen ze dan gemaakt hebben? Kennelijk staan de belangen van mensen bij de gemeenten niet meer vooraan in die overwegingen. Is het geld? Dat zal niet de eerste keer zijn dat geld belangrijker wordt gevonden, ook bij de regeling voor het uitvoeren van huishoudelijk werk voor mensen die langer thuis moeten blijven wonen kozen de gemeenten voor geld op de bank in plaats van besteden aan zorg. Zijn het de procedures waar de gemeenten aan vast zit? Gemeenten mogen kwaliteitseisen stellen. Beperkingen die de regels voorschrijven kunnen nooit zover gaan dat ze belemmerend zijn voor het welzijn van mensen. Misschien dat de gemeenten hun nek zouden moeten uitsteken. Daar heb je lef voor nodig. Gemeenten hebben in deze een gedelegeerde taak vanuit de regering. Je mag toch verwachten dat als de opgave te zwaar is, dat die opdracht teruggegeven wordt in plaats van kwetsbare mensen onder druk te zetten. En hoe zit het met die andere kwesties, de gemeenten hebben gekozen voor één loket. Met die keuze worden een aantal lokale welzijnsorganisaties uitgeschakeld met mogelijk vergaande gevolgen (faillissement) voor die organisaties. Waarom heeft de nieuw te vormen gemeente die keus gemaakt? Uit frustratie omdat samenwerken tussen de gemeenten niet gelukt is waarna gemeentelijke herindeling noodzakelijk was, dacht men wat ons niet lukt gaan ook welzijnsorganisaties niet lukken? Misbruiken de gemeenten niet hun macht met de keuze voor één loket, staat het gemak voor de gemeenten voorop? Nu heeft elke organisatie zijn specialisatie van een doelgroep. Is het wel toegestaan dat, de gemeenten zich begeven op het terrein van de vrije marktwerking als een soort monopolist? En dan de gevolgen voor personeel, komen er links en rechts gedwongen ontslagen en mag men solliciteren op uiteindelijk dezelfde baan maar tegen een lager salaris?

 

De race is nog niet gelopen. De rechter is gevraagd uitspraak te doen. De uitspraak is op 11 september, tot die tijd staat de procedure stil. Hopelijk dat gemeenten de tijd gebruiken en terug komen op hun besluit. Hopelijk dat dan politieke partijen in de gemeenteraden hun controlerende taak uitvoeren en stelling nemen. Die stelling wil FNV Senioren Westerkwartier samen met het Sociaal Platform Senioren Westerkwartier wel in nemen. Wij willen leven in een mensenmaatschappij en niet in een juridische of financiële maatschappij. Als de gemeenten één loket willen, geef bestaande welzijnsorganisaties een kans om dat te organiseren. Voorkom het afbrokkelen van de kwaliteit van zorg. Voorkom dat hulpverleners in hun positie en inkomen worden aangetast. De gemeenten hebben de mond vol van burenhulp. Welzijnsorganisaties vanuit de regio zijn onze professionele buren! Heb het lef te regeren, ook binnen de gemeenten.”