‘Laat participatie geen papieren tijger worden’

Raad Noordenveld wil aan de slag met beter participatiebeleid

NOORDENVELD – Of het nu gaat om Roden-Zuid, Peize-Zuid of het nieuwe brengstation, steeds opnieuw voelen inwoners van Noordenveld zich niet gehoord bij het maken van de plannen. De gemeente lijkt moeite te hebben met het onderwerp participatie. Het is echter wel van belang om dit goed te regelen. Participatie kan zorgen voor meer draagvlak voor plannen en is één van de pijlers voor de nieuwe Omgevingswet, die binnenkort wordt ingevoerd. Daarom onderzocht de rekenkamercommissie van Noordenveld hoe het gaat met overheidsparticipatie, waarbij de gemeente ideeën en plannen van inwoners ondersteunt, en wat beter kan.

Het resultaat is het rapport ‘Natuurlijk samen’, dat al in april vorig jaar gereed kwam. Hierin concludeerde de rekenkamercommissie dat in Noordenveld geen duidelijke definitie is van (overheids)participatie, dat de ambtelijke organisatie bang is de regie over te nemen van inwoners, dat de nadruk ligt op het al doende leren van wat wel en niet werkt en dat de rol van de raad in participatietrajecten niet altijd helder is.

Om participatietrajecten beter te laten verlopen adviseert de rekenkamercommissie de raad en het college onder andere om een participatiecode op te stellen. Ook is het aan te bevelen dat de raad participatietrajecten scherper in de gaten houdt en een proceskader opstelt en moet het college minder rigide zijn en participatietrajecten standaard evalueren.

Elias de Haan, voorzitter van de rekenkamercommissie noemt het een belangrijk rapport: ‘Als de aanbevelingen worden overgenomen verwacht ik aanzienlijk minder problemen. Als de participatie goed wordt gedaan wordt meer draagvlak gecreëerd, ook bij besluiten waar mensen het niet mee eens zijn.’

In september vorig jaar stond het rapport van de rekenkamercommissie al op de agenda van de raad. Toen werd besloten dat er eerst een voorstel moest komen, waarin stond hoe de raad om zou gaan met de aanbevelingen uit het rapport. Inmiddels is er een raadswerkgroep opgericht, die aan de slag gaat met de aanbevelingen. Daardoor was er tijdens de vergadering van afgelopen woensdag nauwelijks discussie. De meeste raadsleden benadrukten het belang van participatiebeleid en popelden om aan de slag te gaan. ‘De werkgroep is in het leven gesteld,’ zei Anita van der Noord namens de duofractie PvdA/GroenLinks. ‘Het is nu belangrijk dat de aanbevelingen worden opgevolgd en dat er snelheid in het proces komt.’ Ook de ChristenUnie wil zo snel mogelijk aan de slag. Namens D66 gaf Frederik van Lookeren Campagne aan dat het goed is dat er een participatiecode komt, maar dat daar niet te rigide aan vastgehouden moet worden: ‘Juist op het gebied van participatie kom je verrassingen tegen. Durf plannen ook bij te stellen.’

Het was vooral Lijst Groen Noordenveld dat erg kritisch was. De partij betwijfelt of het nu wel gaat lukken om beleid om te zetten in de praktijk. ‘Laat het participatiebeleid geen papieren tijger worden,’ betoogde Tineke Nieboer. ‘Het wordt tijd om te laten zien dat het ons aan het hart gaat en dat we de daad bij het woord voegen.’ Nieboer miste de inwoners in het voorstel en kondigde een amendement hierover aan. Dat kwam haar op kritiek te staan van de VVD. ‘Nieboer zegt dat we dit samen moeten doen, terwijl LGN het heeft laten liggen door niet deel te nemen aan de werkgroep,’ aldus Robert Meijer.

Ryanne Meijer-Steendam van Gemeentebelangen bracht enige nuance aan in de discussie door te benadrukken dat de werkgroep a-politiek is. ‘Participatie is een belangrijk onderwerp,’ aldus Meijer-Steendam. ‘Het is belangrijk dat er een duidelijk kader komt waaraan je kunt toetsen. De werkgroep is er juist met de intentie om participatieprocessen op een juiste manier te regelen.’

In een reactie gaf ook burgemeester Klaas Smid aan dat het nu tijd is om aan de slag te gaan. ‘Enige nuancering wil ik daarbij wel maken,’ zegt hij. ‘Er gaat veel mis, maar er zijn ook projecten waarbij de participatie wél goed ging, zoals bijvoorbeeld bij de omgevingsvisie.’