Laatste Eer trekt voorstel tot fusie in op verzoek leden

RODEN – Op dinsdag 5 september heeft er -wederom- een ledenvergadering plaatsgevonden van de “Laatste Eer”. Op deze vergadering waren meer dan 200 leden aanwezig. Belangrijkste agendapunt op deze vergadering was het voorstel tot een fusie met uitvaartvereniging Yarden. Het bestuur geeft aan de afgelopen maanden veelvuldig te hebben overlegd en daarmee ook gedacht aan de ontstane situatie waarbij er onder andere door vele leden vragen zijn gesteld over de voor te stellen fusie. De Krant heeft waarnemend voorzitter Roelof Bathoorn gevraagd om een reactie.

“Daar waar het bestuur te allen tijde voor ogen heeft gehad vanuit een nu nog financieel gezonde situatie een fusie aan te gaan om voor haar leden ook richting toekomst een goed pakket te kunnen waarborgen is met name gebleken dat daarnaast ook onbedoeld de nadruk kwam te liggen op het niet kunnen vinden van nieuwe bestuursleden hetgeen natuurlijk meespeelde maar zeker geen hoofdreden was. Immers, het ging het bestuur niet zo zeer om het vinden van bestuursleden op korte maar tevens voor de lange termijn. Wanneer de gemiddelde leeftijd van de leden op dit moment 65 bedraagt en de leeftijdsgrens voor een bestuursfunctie 70 is zal duidelijk zijn dat dit vroeg of laat een probleem zou kunnen gaan worden.

Uit de vraagstellingen van de leden van de afgelopen maanden, de antwoorden op de gestelde vragen met betrekking tot de in rekening te brengen kosten en de complexiteit die een en ander teweeg bracht is het aan het Bestuur duidelijk geworden, dat zij op deze vergadering niet in staat zou zijn om alle vragen naar volle tevredenheid te beantwoorden en ook niet in staat zou zijn  een helder kosten overzicht te verstrekken en een goede vergelijking te maken van diverse partijen met bij voorkeur een doorkijk naar de toekomst. Als gevolg hiervan heeft het bestuur haar aanwezige leden voorgesteld het agendapunt om te komen tot een fusie terug te nemen.” De aanwezige leden hebben dit voorstel met een warm applaus ontvangen waardoor een fusie op dit moment niet aan de orde is. Dit betekent dat naast de 200 leden die aanwezig waren ook de andere 3600 leden van de vereniging schriftelijk op de hoogte gesteld zullen gaan worden dat een fusie met Yarden op dit moment van de baan is. Daarnaast zal een dringend beroep gedaan worden op de leden om zich kandidaat te stellen als bestuurslid zodat de vereniging met een nieuw bestuur kan blijven voortbestaan. Bathoorn: “Aangenomen mag worden, dat de leden aan het nieuwe Bestuur gaan vragen, om een gedegen beleidsplan te maken en aan de hand daarvan de leden voorstel(len) te doen voor een wel toekomstbestendige begrafenisvereniging in welke vorm dan ook.”