Laetitia Schweitzer

Naam: Laetitia Schweitzer

Functie: Voorzitter Stichting Het Noorderlicht

“Vijftien jaar geleden stond er in Trouw een groot artikel over een vakantiehuis voor terminaal zieken in Frankrijk, met ruimte voor familie, muziek en theater. Om bij te dragen aan de kwaliteit in de laatste levensfase. Het motto was ‘We kunnen geen dagen aan het leven toevoegen maar wel leven aan de dagen.’ Dat sprak mij, werkzaam in de gezondheidszorg en ontwikkelingssamenwerking, enorm aan. Dat was het begin van de in 2004 opgerichte Stichting Het Noorderlicht. Dat initiatief werd breed gesteund. Het comité van aanbeveling bestond uit veel bekende Nederlanders uit alle politieke en maatschappelijke richtingen. De fondsenwerving voor het realiseren van zo’n ‘vakantiehuis’, dat we bij voorkeur in het Noordenveld of het Westerkwartier wilden vestigen, verliep voorspoedig. De stichting gaf participaties uit, kreeg donaties, erfenissen en legaten. Maar ons einddoel kon om diverse redenen uiteindelijk toch niet worden gerealiseerd. Alle ‘schulden’ zijn inmiddels terugbetaald. Om een lang verhaal hierover kort te houden verwijs ik naar onze site www.noorderlichtfonds.nl waarop de verantwoording staat. Naast het kweken van een bouwsaldo heeft de stichting in de loop der jaren ook voor ruim 70.000 euro uitgekeerd aan 35 ondersteunende projecten in de kunst- en cultuursector. Als we nu de balans opmaken, blijft onder de streep nog een bedrag van 5.000 euro ‘over’, waarmee we gedurende vijf jaar, met ingang van 2017, een waarderingsprijs van 1000 euro beschikbaar stellen voor het meest inspirerende initiatief op het gebied van palliatieve en terminale zorg. Dat noemen we de Noorderlichtprijs voor projecten die licht of verlichting brengen met het accent op leven, beleven, herleven en doorleven. Wie daarvoor ideeën heeft of er meer over wil weten, kan contact met ons opnemen. Wij sturen dit dan door naar de aangestelde beoordeelaars. We willen het opheffen van de Stichting Het Noorderlicht stijlvol afsluiten op 26 en 27 januari in Kunstencentrum K38, Kanaalstraat 38 in Roden. Maar daar leest u te zijner tijd meer over. Natuurlijk betreur ik het, dat ons ultieme doel niet gerealiseerd kon worden, maar ik kijk op al onze activiteiten om aan de kwaliteit van de laatste levensfase bij te dragen met voldoening terug. Het is allemaal niet voor niets geweest. Voor meer info over de Noorderlichtprijs kunt u via e-mail info inwinnen op stichtingalsendan@gmail.com”