Laetitia Schweitzer

Roden VMH Laetitia Schweizer

Naam: Laetitia Schweitzer

Functie: Voorzitter Stichting Het Noorderlicht

“De Stichting Het Noorderlicht werd 12 jaar geleden opgericht om een voorziening te realiseren om mensen, eventueel samen met hun naasten, in de voorlaatste levensfase ongestoord van hun liefhebberijen te laten genieten. De opzet was om dit te doen met een vakantiehuis met ondermeer een atelier en andere ‘plezierige mogelijkheden’, waardoor mogelijkheden konden worden geboden om kunst en cultuur intensief te beleven, alvorens de laatste levensfase wordt ingegaan. In Nederland was dit een onbekend fenomeen. In het dagblad Trouw echter las ik een artikel over zo’n ‘vakantiehuis’ in Frankrijk, dat daar erg aansloeg. Ik ben er zelf heengegaan om me op de hoogte te stellen en ook ik werd enthousiast. Vervolgens ben ik in Nederland aan de slag gegaan. Met succes. Het door mij met veel medewerking van anderen gestichte Noorderlichtfonds kreeg meteen behoorlijke morele en financiële bijval. De perspectieven om hier in Noord Nederland zo’n vakantiehuis te realiseren waren dan ook hoopvol. Tóch konden we een ‘eigen’ tehuis niet realiseren. Misschien wél voor de kortere termijn maar voor de langere duur bleek dit financieel niet haalbaar. Jammer. Maar we zijn wél doorgegaan met het steunen van culturele- en kunst-evenementen die, ik zeg het hier mooi, licht brachten en dit nog steeds in iemands laatste levensfase kunnen brengen. Ook daar gaan we nu een punt achter zetten. De financiële ‘pot’ is echter nog behoorlijk gevuld en de bodem is nog niet in zicht. Daarom hebben we als stichtingsbestuur besloten nu gericht op zoek te gaan naar een goede besteding voor de gehele erfenis. U kunt daarin meedenken. Er kunnen nog steeds aanvragen worden ingediend voor door het Noorderlichtfonds te ondersteunen kunst- en cultuurprojecten. En u kunt ook suggesties voor de erfenis doen. Zowel de aanvragen als de suggesties moeten betrekking hebben op initiatieven of projecten ten behoeve van mensen in de laatste levensfase. Naast terminaal zieken is het fonds ook bedoeld voor mensen met dementie of die in een verpleeghuis wonen. Aanvragen daarvoor kunt u tot 1 juli 2016 indienen. Suggesties voor de ‘erfenis’ kunt u nog tot 1 mei 2016 doen. Een commissie van deskundigen oordeelt vervolgens over de bestemming(en). Uitvoerige informatie en de criteria kunt u lezen op onze website www.noorderlichtfonds.nl”