Lammert Kalfsbeek: ‘Volgend jaar hopen we met u te mogen proosten’

RODEN – ‘De afgelopen maanden zijn natuurlijk heel raar geweest. We zagen ons land in een intelligente lockdown geraken, terwijl het sociale leven vrijwel stil kwam te liggen. Evenementen en activiteiten werden afgelast, en als Volksvermaken Roden keken we met een schuin oog al naar september. Toen er langzamerhand versoepelingen kwamen, hebben we gekeken naar wat er mogelijk zou zijn rondom de Rodermarkt. In goed overleg met de gemeente Noordenveld en de plaatselijke horeca, die we juist in deze tijd een duwtje in de rug wilden geven, is gekeken naar het organiseren van iets alternatiefs. Iets wat niet te vergelijken zou zijn met de échte Rodermarkt, maar desondanks vertier kon bieden.

Plannen voor een groot horecaplein zijn niet doorgegaan. Als Volksvermaken dragen wij de Roner horeca een warm hart toe, en dus is het ontzettend jammer dat wij ze niet in het plaatje kunnen betrekken. De kermis gaat echter wél door. Daar zijn wij als organisatie blij mee, zoals ook de kermisexploitanten verheugd zijn open te kunnen. Er komt straks een mooie kermis te staan, met veel verschillende attracties. Dat moet een mooi geheel opleveren. Bovendien is de kermis veilig ingericht en is er meer dan genoeg mogelijkheid om onderling de afstand te bewaren. Verder gaat ook de oriënteringsrit door en kunnen buurten zich nog opgeven voorde Straatverlichtingsprijs.
Nee, het is niet te vergelijken met de Rodermarktfeestweek zoals we die kennen en waarvan we zo zijn gaan houden, maar we hopen op deze manier toch enig vertier te kunnen bieden. We hopen u te mogen ontmoeten bij de kermis of de oriënteringsrit. En uiteraard hopen we volgend jaar met u te mogen proosten op de Rodermarkt zoals we die kennen. Het mooiste feest blijft Rodermarkt!’