Landskeuken en havezate sluiten deuren

RODEN – Het zat er aan te komen. In juli 2014 onder veel tromgeroffel geopend, amper twee jaar later gaan de deuren op slot. Gisteravond kwam het bestuur van Stichting Landgoed Mensinge bijeen en besprak de situatie die is ontstaan nu gebleken is dat het college van Noordenveld niet van plan is extra subsidie toe te kennen. Naar aanleiding van dat besluit besloot het bestuur per direct de deuren van de Landskeuken en de havezate voor publiek te sluiten. Slechts de al geboekte feesten en partijen vinden doorgang.

Landgoed Mensinge kampt op dit moment met een tekort van vijftien mille. Een ongedekt gat. Dat gat zou groeien en groeien als alles bleef zoals het was. Vandaar dat het bestuur met harde maatregelen is gekomen. Het per direct sluiten van het museum en de Landskeuken is het eerste windje van een storm die ongetwijfeld heel binnenkort over Noordenveld zal trekken. Een extern bureau gaat Landgoed Mensinge doorlichten, maar feitelijk staat al vast en op papier dat de gevraagde 3,5 ton subsidie er niet komt. En dus zal landgoed Mensinge in afgeslankte vorm verder moeten. Met een jaarlijkse subsidie van 228.500. Met dat bedrag kan niet langer aan de ooit door de gemeente geformuleerde opdracht worden voldaan. Deze zaak kent nu a alleen maar verliezers. Dinsdag in de Krant een uitgebreid interview met de verantwoordelijk wethouder Alex Wekema. Zijn woorden zullen de betrokkenen geen nieuwe hoop bieden.