Lang zullen we wonen, zonder gloria

image

Informatiemiddag over wonen op leeftijd

LEEK – Vroeger keken mensen er naar uit. Na een werkzaam leven naar een verzorgingshuis, waar het eten verzorgd werd. Waar activiteiten georganiseerd werden. Waar je – min of meer- in de watten gelegd werd en alles (dus ook de zorg) gewoon goed geregeld was. Het verzorgingshuis zoals we dat kenden bestaat straks niet meer als gevolg van de veranderingen in de zorg. Veranderingen in de maatschappij én gebrek aan geld. Waar kunnen senioren straks nog wel van hun oude dag genieten? Valt er straks op woongebied überhaupt iets te genieten voor ouderen en zijn er eigenlijk wel genoeg huizen voor senioren? Dit soort vragen stonden donderdagmiddag in de Schutse centraal tijdens de informatiemiddag ‘Lang zullen we wonen’. Een middag die vragen beantwoordde, maar tegelijk ook weer vragen opriep.

Spreekstalmeester Meindert Bouma, voorheen wethouder, liet donderdagmiddag drie mensen aan het woord. Van die mensen had Herman Kosse het beste verhaal. Het meest informatieve ook. Kosse is directeur van Vredewold en het Hooge Heem, en weet dus waar hij over praat. ‘Toen de participatiewet z’n intrede deed, leek het wel alsof participeren daarvoor nooit bestond. Onzin, want in de Schutse gebeurde dat al lang. Op zich vind ik de gedachte ook niet gek. Iemand die geld heeft, betaalt zelf de zorg, Dat is helemaal niet erg. Dat gebeurde vroeger ook, toen spaarde je ook voor je ‘ouwe dag’. Wat we nu zien is dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen en dat zelf ook willen. Er wordt bovendien een groter appèl gedaan op zelfredzaamheid en mantelzorg. Voorheen wist je zeker dat je zorg kreeg. Daar zijn we wel eens in doorgeslagen. Nu wordt eerst bekeken was je zelf nog kunt en wat je buren en je familie zou kunnen betekenen. Daarom ook is de leefomgeving erg belangrijk’, zei Kosse.

Kosse was duidelijk. ‘Het verzorgingshuis zoals we dat kenden, is niet meer. We bieden nu plaats aan 725 mensen. Daarvan zullen 350 plaatsen verdwijnen. Terwijl de groep die in aanmerking komt nogal groeit. Met name de mensen die met Alzheimer te maken krijgen. Of dat thuis opgelost kan worden? Dat betwijfel ik.’ Vredewold gaat zich richten op mensen die ‘zwaardere’ zorg nodig hebben. ‘Bovendien gaan we een andere invulling geven aan ons zorgvastgoed. Dan moet je denken aan het ‘serviceflat’ model. We zullen bovendien zorgarrangementen ontwikkelen voor zelfstandig wonende ouderen en zullen we de familieparticipatie bevorderen. Daarbij is de familie altijd leidend, en volgt de zorg.’

Kosse heeft een helder beeld wat de oudere anno 2015 kan doen. Waar voor gekozen kan worden. ‘Zelfstandig blijven wonen met mantelzorg is een optie. Dus blijven zitten waar je zit. Het hebben van een levensloopgeschikte woning is ook een mogelijkheid, net als verhuizen naar een zorgwoning. Wat ook nog kan is een soort van zorgcorporatie oprichten. Je kunt ook een kamer of flat in een verzorgingshuis huren. Bovendien kun je tegenwoordig zogenaamde mantelzorgwoningen laten bouwen. Dit kan zonder toestemming van de gemeente in de tuin van een bestaand huis. Mits er maar wel twee voordeuren zijn. Kortom; er zijn opties genoeg. Wold en Waard biedt nu ongeveer 1200 woningen specifiek voor senioren. Dat is minder dan het jaar ervoor. Hoe dat komt? Minder vraag. Mensen blijven langer in hun huis en huizen kunnen minder snel ‘verzilverd’ worden. Je raakt je woning immers minder snel kwijt. Vredewold biedt nu ongeveer 400 woningen voor senioren.’

Behalve Kosse kwam ook Fred Dijkstra van de gemeente Leek aan het woord. ‘Ouderen zijn tegenwoordig erg honkvast’, wist hij te melden. ‘Veel honkvaster dan vorige generaties in elk geval. Veel mensen in het Westerkwartier zijn tevreden over de leefomgeving. Wat we verder zien is dat de groep ouderen groeit. De afgelopen jaren zijn er ook veel seniorenwoningen gebouwd. Wat we verder kunnen doen is woningen geschikt maken om er oud in te kunnen worden. De drempels dus weg en beugels in het toilet en badkamer. We zullen – we als gemeente en mensen zelf- altijd moeten blijven nadenken over wonen.’

Dat het Westerkwartier helemaal klaar is voor de groeiende groep senioren die gehuisvest moet worden, betwijfelde Dijkstra. ‘ Er zijn genoeg woningen die geschikt gemaakt kunnen worden. Maar die zijn dat nu dus nog niet. Dus dat moet allemaal nog gebeuren. Maar is dat betaalbaar? Kan dat? In dat kader willen we snel met de corporaties om tafel. Via www.huistest.nl kunnen mensen zelf zien of hun huis geschikt zou zijn om er langer in te blijven wonen. De gemeente Zuidhorn helpt senioren zelfs bij het maken van die test. Verder gaan we een beurs organiseren. We zijn er dus nadrukkelijk mee bezig. Maar we zijn er nog lang niet.’