Leden adviesraad duurzaamheid Noordenveld benoemd

De gemeente Noordenveld schreef een vacature uit voor een Adviesraad Duurzaamheid, die gevraagd en ongevraagd advies geeft over onderwerpen rondom het thema duurzaamheid. De raad had het college hiervoor via een motie opdracht gegeven. In totaal hebben twintig mensen gereageerd en zijn met elf potentiële kandidaten gesprekken gevoerd.

Leden adviesraad

De Adviesraad Duurzaamheid bestaat uit tien leden en ze zijn een mooie afspiegeling van de samenleving, met diverse leeftijden, achtergronden en elk betrokken bij het thema duurzaamheid in Noordenveld. De leden zijn, in willekeurige volgorde: Marcel Hundt, Rob Meyer, Piet Kalma, Marc Brink, Bouke van der Velde, Sieger Steenbergen, Bert Venema, Jan de Boer, Niels van der Veer en Petra Rietsema. Als voorzitter is Hans Coenen aangesteld.

Ideeën en innovatie

“De Adviesraad Duurzaamheid heeft naast het geven van advies nadrukkelijk een functie als denktank/expertgroep om kennis, ideeën en innovatie te ontsluiten,” aldus wethouder Huizinga. “De gemeente Noordenveld wil met de adviesraad ruimte bieden voor betrokkenheid op duurzaamheids- gebied van inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen.”