Leek beloont gezondheidsactiviteiten

LEEK – Landelijk onderzoek heeft aangetoond dat er nogal wat gezondheidsverschillen bestaan tussen mensen, ook in de gemeente Leek. Leek wil hier iets aan doen, bij voorkeur samen met haar inwoners. Ze roept inwoners op om met initiatieven te komen om gezondheidsverschillen te verkleinen, of om gezond leven te bevorderen. Hiervoor stelt de gemeente extra geld beschikbaar via het stimuleringsprogramma ‘Gezond in Leek. Via de website van de gemeente kan een aanvraag ingediend worden. Iedereen die in de gemeente Leek woont, werkt of activiteiten ontplooit kan een aanvraag indienen. Het maakt niet uit of de initiatiefnemer dit vanuit een organisatie doet, op eigen titel of vanuit een vrienden- of burenclub. Maatschappelijke organisaties, vrijwillig of professioneel, kunnen ook een aanvraag indienen maar dan wel samen met inwoners of vrijwilligersorganisaties.