Leek creëert dood hout in Sterrenbos en Spitse Vier

LEEK – Dood hout is een noodzakelijke levensbron voor veel dieren, insecten en paddenstoelen. Op landgoed Nienoord laat de gemeente al jaren dood hout liggen. In de beheervisie Nienoord 2018-2028, die we samen met de omgeving hebben opgesteld, is afgesproken actief dood hout te gaan creëren in het Sterrenbos en Spitse Vier. Bijna de helft van alle diersoorten is afhankelijk van dode bomen: alleenstaand, hangend, liggend, dik, dun, in het donker en in het licht, oud, vers, droog en nat, alle vormen zijn belangrijk. Elke vorm heeft zijn eigen milieu met eigen soorten insecten, schimmels, mossen, varens, vogels en vleermuizen.

Biodiversiteit en dood hout

In het Sterrenbos rukt de beuk steeds meer op en dreigt deze de overhand te nemen. Wethouder Karin Dekker: “Door beuken en andere bomen te gaan ringen, lieren en kappen snijdt het mes aan twee kanten: we krijgen meer biodiversiteit en creëren meer dood hout.”

In een natuurlijk bos gebeurt dit bijvoorbeeld wanneer het stormt en bomen omwaaien en takken afbreken. Door te ringen, te lieren en te kappen versnellen we deze natuurlijke processen of bootsen ze na. Bovendien stuiten we de grote opmars van de beuk op deze manier en zorgen we dat we een gemengd bos houden.

Het ringen houdt in dat de boom rondom wordt ingezaagd om de sapstromen te doorbreken, waardoor de boom langzaam afsterft. Zo ontstaat staand, dood hout, waarin insecten, vogels en vleermuizen zich kunnen settelen. Ook komt er meer licht op de bodem, waardoor jonge struiken meer groeikans krijgen en er meer variatie in het bos komt. Lieren houdt in dat we levende bomen omtrekken, waardoor er meer lagen in het bos komen en elke laag heeft weer andere bewoners, zoals vlinders, vogels, planten en paddenstoelen. Na het kappen van bomen laten we het hout liggen. Liggend, dik, dood hout is ook erg belangrijk voor het bodemleven. Het kappen van de bomen zorgt ook voor gaten in het dak van bladeren en geeft licht in het bos en kansen aan andere bomen en planten. Daarbij is liggend dik dood hout erg belangrijk voor het bodemleven hier profiteren.

Langs de wandelpaden bij de Spitse Vier worden de bomen, uit veiligheidsoverwegingen, onder ander afgetopt en blijft de stam staan. De werkzaamheden starten deze winter.