Leek: duurzame openbare verlichting

LEEK – De openbare verlichting in acht straten in de kern van de gemeente Leek is vervangen door nieuwe duurzame LED-verlichting. De energiebesparing die dit oplevert draagt bij aan de klimaatsveranderingsopgave waar ook de gemeente Leek voor staat. Het gaat om de Auwemalaan, Lindensteinlaan, Oldenoert, Nijenoertweg, Beetke van Rasquertstraat, Richterenlaan, Burgemeester van Waninglaan en Grietenij. Er zijn 324 nieuwe lichtmasten en armaturen geplaatst. In het kader van energiebesparing wordt er een dimregime toegepast, waarbij de lichthoeveelheid wordt afgestemd op de veiligheidsbehoefte. De ervaringen die worden opgedaan bij deze pilot worden gebruikt voor verdere aanpassingen van de openbare verlichting in de gemeente. Bewoners kunnen een belangrijke input leveren door ervaringen en belevingen van de nieuwe geplaatste verlichting te delen. Met een belevingsonderzoek wil de gemeente graag onderzoeken wat als positief of negatief aan de nieuwe verlichting wordt ervaren. Bij de Auwemalaan staat de verkeersveiligheid centraal in het onderzoek. Bij de andere straten gaat het naast verkeersveiligheid ook om de sociale veiligheid. Een van de komende weken komen medewerkers van Tauw BV steekproefsgewijs langs in het pilotgebied om huis-aan-huis enquêtes af te nemen. De enquête zal ook digitaal beschikbaar worden gesteld in dezelfde periode op de gemeentelijke website.