Leek en Marum aan vooravond van ‘langste vergadering ooit’?

‘Fier op weg naar het Westerkwartier’ via ‘Raadscarrousel’

REGIO – Geniet nog maar even van de afzonderlijke gemeenten Leek en Marum. Per 1 januari 2019 zijn ze immers niet meer en vormen ze vanwege herindeling samen met Grootegast en Zuidhorn de gemeente Westerkwartier. Achter de schermen wordt koortsachtig gewerkt aan de totstandkoming van deze nieuwe, grote gemeente. Woensdag staat er een uitermate belangrijke vergadering op de agenda: het opstellen van de kadernotitie herindeling. En als de voortekenen niet bedriegen, kon dat wel eens een bijzonder lange zit worden, met griffiers die – wellicht- overuren gaan maken.

Eerst maar eens de herindeling. Aanvankelijk zou de nieuwe gemeente Westerkwartier al per 1 januari 2018 van kracht moeten zijn. Dit bleek al snel niet haalbaar. Snelheid namelijk, zou gepaard kunnen gaan met onzorgvuldigheid. De herindeling betekent niet dat de innige band die Noordenveld en Leek nu onderhouden definitief doorgesneden wordt. De vier gemeenten spraken al in een eerder stadium af dat de banden met de Drentse buurgemeente blijven, alleen al vanwege de gezamenlijke sociale dienst en het onderwijs. Daarnaast zou Middag – Humsterland zich ook nog bij Westerkwartier kunnen voegen. De gemeenten moeten hun gezamenlijke verhaal in mei 2017 gereed hebben. Daarna is het woord aan de provincie Groningen en de Tweede Kamer. Dit jaar is cruciaal wat betreft de voorbereidingen, want er moet nogal wat gebeuren. Er dienen nogal wat plooien gladgestreken te worden. De tijd dringt, het tijdschema laat geen enkele ruimte meer voor uitstel of vertraging. De deadline nadert. Met rasse schreden.
Woensdag moeten de vier gemeenten dus kaders stellen. Definitieve kaders, in de vorm van een skelet. Dat skelet wordt later nog van vlees (de details, de inkleuring) voorzien. Het vaststellen van die kaders doen ze op hetzelfde tijdstip, wel in hun eigen gemeentehuis. Als de voorzitter de vergadering sluit, moeten de kaders voor de herindeling gesteld zijn. Kaders waarin iedereen zich kan vinden: er moet na de vergadering één document liggen. Een document waarin elke gemeente zich kan vinden, woordelijk. Of woensdag, dat zou best eens donderdag kunnen worden. Eén ding is zeker: de griffiers Mieke Koop (Leek) en Marjan Sijperda (Marum) moeten aan de bak. De concept tekst ligt er, maar elk woord dat in bijvoorbeeld Leek gewijzigd wordt, moet meteen doorgebeld worden aan de drie andere gemeenten. Na dat telefoontje volgt de wijziging in de concepttekst ook meteen via e-mail. De drie andere gemeenteraden moeten zich vervolgens meteen over die wijziging buigen en beslissen of ze zich er in kunnen vinden. En dus zal er afhankelijk van het aantal amendementen dat ingediend wordt, veel telefoon- en mailverkeer plaatsvinden tussen met name de griffiers. De vergadering kan daarom best eens heel lang duren. Dat ligt dus vooral aan het aantal amendementen en de tijd die de raden nodig hebben om een wijziging te beoordelen. Een standaard vergadering wordt het beslist niet. Wellicht was het in dit opzicht praktischer geweest om in elk geval in dezelfde ruimte te vergaderen.

De aanpassing van één woordje in de tekst, maant beide griffiers straks al tot actie. In Friesland vond al eens een vergelijkbare vergadering plaats. Met die gemeente was ook al contact. En die samenkomst in Friesland leidde tot soms hilarische en soms hectische taferelen. Overigens is de concepttekst al door de vier raden bekeken en besproken, de tekst is dus al een keer aangepast. Misschien kan de tekst dus wel geruisloos door, als ook de oppositiepartijen besluiten zich koest te houden. Die kans lijkt echter gering. Voor de oppositie is dit de allerlaatste kans om in het verweer te komen en hun stemmen te laten horen. Te laten zien en horen waar ze voor staan. In Grootegast zal zeker VZ2000 zich laten gelden, van GroenLinks wordt in Zuidhorn nog wel wat verwacht. Voor wat betreft de gemeente Marum wordt door insiders wel iets verwacht van Gemeentebelangen, voor Leek zetten de gokkers in op amendementen van D66.

Met de griffiers dus woensdag als procesbewaarders, zullen de kaders na afloop vast moeten staan. Daarna gaat het nog om details. Mei 2017 moeten de gemeenten de boel in orde hebben, waarna het woord is aan provincie en Tweede Kamer. Maar eerst de vergadering dus. De ‘Raadscarrousel’. Met ongetwijfeld hoofdrollen voor Mieke en Marjan. Want nogmaals, het lijkt een utopie om te denken dat de tekst van de kadernotitie er zo maar even door is. De oppositie moet zich wel laten horen, willen ze ook daarna nog die knip voor de neus waard gevonden worden.