Leek gaat voor Zonnepark Oostindie

Leek ondertekening contract zonnehuis

LEEK – Burgemeester Berend Hoekstra van de gemeente Leek en directeur Frans Latjes van Ecorus tekenden donderdag een samenwerkingsovereenkomst om een kleinschalig zonnepark bij de nieuwbouwwijk Oostindie te realiseren. Ecorus won de aanbesteding die de gemeente uitgeschreven had. Het zonnepark komt er alleen als er voldoende subsidie wordt verkregen en/of er voldoende participanten zijn die willen investeren in een stukje zonnepark. De beoogde locatie is drie hectare groot en ligt in de zuidwesthoek van de wijk Oostindie. Het park zal landschappelijk goed in de omgeving worden ingepast. Als het plan gerealiseerd wordt, zal er voor ongeveer zeshonderd huishoudens energie worden opgewekt. De gemeente Leek vindt het belangrijk dat ook omwonenden en andere inwoners van de gemeente kunnen participeren in het project. Samen met Ecorus zal de wijze waarop dit mogelijk is nader worden uitgewerkt. Omwonenden zijn ondertussen ingelicht over het voornemen een zonnepark in de wijk te realiseren. Bij de start van het bestemmingsplantraject wordt voor belangstellenden een informatieavond gehouden om het plan en het proces toe te lichten. Ecorus licht hierbij ook de participatiemogelijkheden toe en de voorwaarden die daarbij gelden. Als de bestemmingsplanprocedure succesvol is doorlopen, vraagt Ecorus subsidie aan om de financiering rond te krijgen. Leek wil zich inspannen om het park mogelijk te maken en ziet het als een goede bijdrage in een duurzame energievoorziening. Ecorus heeft veel internationale ervaring met het aanleggen van dergelijke parken.